прапор Украiни герб Украiни
Комунальний заклад "Бугаївський ліцей Ізюмської районної ради Харківської області"
герб Бугаївський НВК прапор Бугаївський НВК

Звіт директора

ЗВІТ

ДИРЕКТОРА ВЕПРИЦЬКОЇ Н.І.

ПРО ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТОК

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ  «БУГАЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ КУНЬЄВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ІЗЮМСЬКОГО РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ”

У 2020/2021 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

На виконання п. 3 наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 № 55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» та відповідно до Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 № 178, з метою подальшого утвердження відкритої, демократичної, державно-громадської системи управління освітою, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у КЗ, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації, був проведений аналіз роботи за 2020/2021 навчальний рік.

Сучасна школа—великий і складний механізм, належна  робота якого  забезпечується великою кількістю служб і участю в них педагогічних працівників.  У повсякденному житті кожен із  вас, зрозуміло, по-різному несе міру відповідальності перед суспільством, зате, наскільки якісну освіту дає наша школа.

Але серед цих буднів настає день підбиття підсумків багатогранної діяльності всього трудового колективу, день огляду наших сил, день роздумів, заслуженої радості,  день  нового імпульсу  для досягнення ще більших результатів. Це  день,  коли трудовий колектив закладу збирається,щоб проаналізувати свою роботу, поділитися своїми роздумами, скласти план на майбутнє.

Для кожного педагога учбовий рік складається з нескінченних годин підго­товки до уроків, творчих пошуків з метою оновлення змісту навчання, хвилю­вання і турбот про дітей.
Для учнів – це оволодіння системою знань, умінь, практичних навичок, – це життя в дружному колективі – це фізичне, моральне, духовне зростання.

Робота нашого колективу була спрямована  на реалізацію основних завдань:

 • організація освітнього процесу на підставі досягнень сучасної  науки, органічного зв’язку  з національною історією,  культурою, традиціями;
 • утвердження української мови як державної мови, широке вивчення українознавства, залучення до здобутків української та світової культури;
 • створення коллективу-однодумців, формування взаємин «учитель — учень», «учень — учень», «учитель — учитель», «учитель —  батьки — учень»  на гуманістичних  засадах;
 • забезпечення оптимальних умов для оволодіння учнями навчальними програмами;
 • органічне поєднання класно-урочної системи із груповою  та індивідуальною самостійною роботою учнів, очної форми роботи з дистанційною та змішаною.
2020/2021 навчальний рік був  складний, як для педагогічного, так і для учнівського колективів, для всіх, але не зважаючи на труднощі і деякі негаразди, рік був насичений цікавими подіями, зустрічами, оригінальними заходами, творчими уроками, годинами спілкування, – це рік життєдіяльності і життєтворчості.
Директором закладу я працюю 16-й рік. У своїй діяльності, як керівник, керуюся Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Положенням про загальноосвітній навчальний заклад” та іншими нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, указами Президента України, рішенням та розпорядженням районної ради, відділу освіти, правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки та протипожежного захисту, Статутом КЗ та Правилами внутрішнього розпорядку.
Згідно з посадовою інструкцією, я керую діяльністю учнівського, педагогічного колективів, обслуговуючим персоналом дошкільного підрозділу, ліцею та філії та здійснюю координацію роботи педагогічної ради, контроль виконання рішень вищезазначених колегіальних органів управління.

Робота щодо рівного доступу до якісної освіти, обов’язковості загальної середньої освіти.

У 2020/2021 навчальному році:

– в дошкільному підрозділі працювало 4 групи (ясельна, молодша різновікова, середня, старша), в яких виховується 59 дітей. 17 вихованців старшої групи за результатами психолого–медико–педагогічного обстеження готові до навчання в 1 класі. Дошкільний підрозділ має укомплектовані 4 групові кімнати, спальні, музичну залу.  Режим роботи закладу не змінювався і становить  12 годин з шестиденним  перебуванням. Діти виховувались та навчались згідно Базового компонента дошкільної освіти, програми «Впевнений старт». Наповнюваність груп в середньому становила норму  (норма-15 раннього віку, 20 дітей – дошкільного). В середньому якість відвідування дітьми садка становила 80 %. Дошкільною освітою від 2-5 років було охоплено 80 % дітей і 90% дітей 6-го року життя.

– в щкільному підрозділі навчалося 175 учнів, з них учнів 1-4 класів – 68 учнів, 5-9 класів – 78 учнів, 10-11 класів – 27 учнів. Випускників 9 класу – 17 учнів.

Випускників 11 класу – 10 учнів. Приймали участь у ЗНО 10 учнів 11 класу.

– в філії навчається 54 учні, з них: 1-4 класи – 25 , 5-9 класи – 29 учнів.

До послуг учнів 17 навчальних кабінетів, з них 6 навчальних комплексів: «Кабінет географії», «Кабінет хімії», «Кабінет біології», «Кабінет математики», «Кабінет фізики», «Кабінет Захисту Вітчизни»; лінгафонний кабінет з англійської мови, 3 комп’ютерні класи (35 ПК), 4 кабінети початкової школи, медіатека, спортивна та актова зали, спортивний та футбольний майданчики, майстерня, їдальня.

Бібліотечний фонд налічує – 1149 примірників художньої та навчальної літератури.

Освітній процес здійснювався за  філологічним профілем (10 – 11 класи – 23 учні).

До закладу потребують підвозу 60 учні та 11 вихованців, 1 вчитель з селищ Розсохувате, Попасне, Сухий Яр, Чорнобаївка, Олександрівка, Новоселівка, Казютівка, Підвисоке. Підвіз здійснюється шкільними автобусами.

Персективна мережа на 2021-2023 роки:

Кількість дітей 2021/2022 2022/2023

 

2023/2024

 

Дошкільний підрозділ 59   53 54
Ліцей 180 175 176

 

Кадрове забезпечення.

Педагогічний колектив (без філії) нараховує 34 педагога: 21 вчитель, 1 практичний психолог, 11 вихователів, 1 музичний керівник. З них 27 чол. мають вищу освіту, 7 чол. – неповну вищу. Кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» мають 6 педагогічних працівників, «спеціаліст першої категорії» – 8 педагогічних працівників, «спеціаліст другої категорії» – 9 педагогічних працівників, «спеціаліст» – 4 педагогічні працівники, 11 тарифний розряд – 5 педагогічних працівників, 10 тарифний розряд – 2 педагогічні працівники. 4 педагоги мають педагогічне звання «вчитель-методист», 3 – «старший вчитель», 1 – «вихователь-методист».

В закладі дошкільної освіти працює педагогічний колектив у складі 12 педагогічних працівників: 11 вихователів, 1 музичний керівник. З них повну вищу освіту мають 7 педагогів (58,3%), неповну вищу – 5 педагогів (41,7%).

З 12 педагогічних працівників закладу дошкільної освіти 9 – досвідчені вихователі, стаж педагогічної діяльності яких складає 9–28 років, 3 – малодосвідчені педагогічні працівники, педагогічна діяльність яких нараховує 6-8 років.

Кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» не має жоден педагогічний працівник закладу дошкільної освіти (0%), кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» мають 3 педагогічні працівники (25,0%), кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» – 2 педагогічні працівники (16,7%), кваліфікаційну категорію «спеціаліст» – 2 педагогічні працівники (16,7%), 11 тарифний розряд – 3 педагогічні працівники (25,0%), 10 тарифний розряд – 2 педагогічні працівники (16,7%). педагогічне звання «вихователь-методист» має 1 педагогічний працівник (8,3%).

В шкільному підрозділі ліцею працює педагогічний колектив у складі 22-х педагогічних працівників. Вищу освіту мають 20 педагогів (90,9%). 3 педагогічні працівники мають дві вищі педагогічні освіти. З 22-х педагогічних працівників 17 – досвідчені вчителі, стаж педагогічної діяльності яких складає 9–44 роки, 4 – малодосвідчені педагогічні працівники, педагогічна діяльність яких нараховує 6-8 років, 1 – молодий спеціаліст. Кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» мають 6 педагогічних працівників (27,3%), кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» – 5 педагогічних працівників (22,7%), кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» – 7 педагогічних працівників (31,8%), кваліфікаційну категорію «спеціаліст» – 2 педагогічні працівники (9,1%), 10 тарифний розряд не має жоден педагогічний працівник (0%), 11 тарифний розряд мають 2 педагогічні працівники (9,1%). Педагогічне звання «вчитель-методист» мають 4 педагогічні працівники (18,2%), педагогічне звання «старший вчитель» – 3 педагогічні працівники (13,6%) шкільного підрозділу ліцею.

Протягом 2020/2021 навчального року вирішувалися завдання щодо впровадження нового Державного стандарту початкової школи у 3-му класі та реалізації Концепції Нової української школи й забезпечення переходу старшої школи на новий зміст навчання, впровадження нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти у 11 класі, вчителями вивчалися, обговорювалися й аналізувалися нові підручники і програми, творчо впроваджувалися в освітній процес, відбувалась підготовка до продовження реалізації Концепції нової української школи у 2020/2021 навчальному році, поетапного введення нової структури загальної середньої освіти в Україні.  Вчителі початкової, основної та старшої школи опрацювали нормативні документи щодо особливостей організації та здійснення освітнього процесу у 1-4, 5-11 класах; продовжували опрацьовувати нормативні документи, навчальні програми з профільного навчання, методику особистісно–орієнтованого, інтерактивного навчання, діяльнісного та компетентнісного  підходу до організації навчання учнів.

Більшість педагогічних працівників ліцею забезпечують відповідальний та творчий підхід до виконання навчальних планів та програм, високий та достатній науково-методичні рівні освітньої діяльності, сприяють реалізації освітніх інновацій, формуванню ключових предметних компетенцій учнів, забезпечують компетентнісний підхід як засіб підвищення ефективності і якості уроку, приділяють увагу формуванню власної дидактичної компетентності як чинника створення інноваційного освітнього простору Нової української школи в умовах модернізації змісту та методики дошкільної та шкільної освіти.

В ліцеї діють 7 МО: вихователів закладу дошкільної освіти (керівник – Кохан О.В.), вчителів початкових класів (керівник – Минюк Н.М.), вчителів філологічного циклу (керівник – Малахова Л.О.), вчителів суспільно-природничого циклу (керівник – Дикань А.В.), вчителів фізико-математичного циклу (керівник – Козоброд Н.С.), вчителів фізкультурно-оздоровчого та художньо-естетичного циклу (керівник – Теницький К.В.), класних керівників (керівник – Щербак Н.В., заступник директора з навчально-виховної роботи).

Педагогічні працівники Олександрівської філії були охоплені методичною роботою шляхом залучення їх до роботи у відповідних методичних об’єднаннях ліцею.

Курсова перепідготовка здійснюється відповідно до Перспективного 5-річного плану та Плану на 2021 рік підвищення кваліфікації педагогічних працівників КЗ «Бугаївський ліцей»; план підвищення кваліфікації педагогічних працівників КЗ «Бугаївський ліцей» у 2020/2021 навчальному році виконано на 100% та забезпечується виконання перспективного плану-графіка підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, проходження курсів підвищення кваліфікації узгоджується з атестацією педагогічних працівників, педагогічним працівникам призначаються докурсові завдання, заслуховуються творчі звіти за результатами виконання докурсових завдань та проходження курсової перепідготовки. Педагогічні працівники активно долучаються до нової форми підвищення кваліфікації – онлайн-тренінгів, вебінарів, конференцій тощо. Протягом березня-червня 2021 року педагогічні працівники підвищували кваліфікацію на основних, короткотривалих курсах та тематичних спецкурсах у дистанційному режимі.

Протягом 2020/2021 навчального року на засіданнях педагогічної ради розглядалися питання «Формування професійної мобільності педагогічних працівників закладу як чинник створення інноваційного освітнього простору Нової української школи в умовах модернізації змісту та методики дошкільної та шкільної освіти», «Про хід упровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти та реалізації Концепції Нової української школи», «Про стан здійснення роботи щодо формування нового українця, що діє на основі національних та європейських цінностей», «Аналіз рівня компетентності дошкільників в освітній лінії «Дитина у світі культури», «Аналіз рівня компетентності дошкільників в логіко-математичній діяльності та освітній лінії «Дитина в соціумі», «Про порядок організованого закінчення 2020/2021 навчального року», «Про результати перевірки рівня компетентності дітей шостого року життя за освітніми лініями та рівнями засвоєння програмового матеріалу».

В плані інноваційної експериментальної діяльності педагогічні працівники закладу – члени творчої групи працюють над темою «Школа ноосферної єдності та гармонійного розвитку», створено власний Інтернет-ресурс – блог творчої групи вчителів Бугаївського НВК з ноосферної освіти «Школа ноосферної єдності та гармонійного розвитку» (https: // noo–osvita.at.ua), через який висвітлюються результати даної роботи.

Протягом 2020/2021 навчального року 14 з 34-х педагогічних працівників ліцею продовжували поширювати власні методичні знахідки та досвід роботи через особисті освітні Інтернет-ресурси (дошкільний підрозділ – 1, шкільний підрозділ – 13), з них 2 педагогічних працівники мають 2 особисті освітні Інтернет-ресурси, 1 – має 3 освітні Інтернет-ресурси.

Участь у конкурсі фахової майстерності «Учитель року – 2021» взяли 2 вчителі: Лещенко О.В., вчитель трудового навчання, який посів IІ місце у зональному етапі,  та Висоцька С.М., вчитель математики, посіла ІІІ місце у зональномуетапі.

У 2020/2021 навчальному році ліцей втретє взяв участь в обласному фестивалі «добрих практик» освітян Харківщини «Майстри педагогічної справи презентують». Для участі у фестивалі протягом січня-березня 2021 року 3 працівники, вчитель англійської мови в початкових класах Червенко А.А., вчитель хімії Сотула О.Л. та вчитель історії та правознавства Дикань А.В. представили в електронному вигляді описи сутності та досвіду застосування власних інноваційних освітніх технологій, методів, форм та моделей організації освітнього процесу у номінаціях відповідно «Іноземні мови», «Правознавство», «Хімія». За підсумками участі всі педпрацівники  відзначені Дипломами  II ступеня.

У 2020/2021 навчальному році педагогічні працівники ліцею продовжили поширювати педагогічний досвід через публікацію авторських методичних матеріалів на сайтах освітніх порталів: на сайті проекту «ВСЕОСВІТА» (vseosvita.ua) та на сайті освітнього проекту «На Урок» (naurok.com.ua).

Атестація педагогічних працівників в ліцеї проходить відповідно до оновленого положення «Про атестацію педагогічних працівників» та згідно з перспективним планом-графіком на 5 років. За наслідками атестації педагогічних працівників у 2021 році присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» вчителю трудового навчання Лещенку О.В.,  «спеціаліст першої категорії» вчителям інформатики і хімії Корзун Н.М. та Сотулі О.Л.,  «спеціаліст другої категорії» вчителю математики філії Мишиній М.С. Проатестовано на відповідність: 11 тарифному розряду та педагогічному званню «Старший вчитель» Ровчак Л.П. та Павленко Н.П., вчителям початкових класів, кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» вчителя географії філії Кальцової Н.О., кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії» вчителя української мови та літератури філії Зінченко Т.А.

В період загальнонаціонального карантину педагогічні працівники опановуали технології дистанційного навчання для здійснення навчання: спілкування з використанням можливостей додатку Viber, використання платформи Google Сlassroom, перегляд відео-уроків Всеукраїнської школи онлайн, виконання тренувальних вправ на платформі інтернет-сервісу LearningApps, тестування на платформі «На урок», використання інтернет-сервісів Desmos, СУБД Access, Scratch-онлайн, індивідуальне консультування через закриті групи у Telegram та Viber, використання електронної пошти, поєднання платформи Google Сlassroom з тестуванням на платформах «На урок», «Всеосвіта», використання Google-форм для тестування, використання інтернет-сервісу Desmos.

За підсумками 2020/2021 навчального року із 140-ка учнів 3-11 класів ліцею навчальні досягнення високого рівня мають 12 учні (13,5%).

За підсумками 2020/2021 навчального року із 40-ти учнів 3-9 класів філії ліцею навчальні досягнення високого рівня мають 4 учні (8,7%).

Одним із напрямків роботи педагогічного колективу в 2020/2021 навчальному році з розвитку особистості школяра була робота з обдарованими дітьми. Робота здійснювалася згідно з Планом роботи Бугаївського ліцею з обдарованими дітьми та Планом заходів щодо організації роботи з обдарованими дітьми Бугаївського ліцею на 2020/2021 навчальний рік і спрямовувалась на реалізацію завдань: забезпечення диференційованого та індивідуального підходу в роботі з обдарованими дітьми та дітьми, які виявляють посилений інтерес до вивчення окремих предметів; заохочення до творчості, пошуку; діагностика з метою виявлення обдарованості учнів з різних напрямків; сприяння інтелектуальному розвиткові, формуванню здібностей обдарованих дітей; створення умов для розвитку інтелектуального потенціалу обдарованих дітей, заохочення їхньої творчості.

В ліцеї створено Банк даних обдарованих дітей, складено списки учнів за напрямками обдарованості та списки учнів, які виявляють інтерес до вивчення окремих предметів, оформлено індивідуальні облікові картки обдарованих дітей. Щорічно дана інформація оновлюється. Основними формами роботи з обдарованими дітьми були індивідуальна робота, виконання завдань підвищеної складності, участь у різнопланових конкурсах на шкільному, районному та обласному рівнях.

Протягом 2020/2021 навчального року учні ліцею активно приймали участь в конкурсах творчих робіт, олімпіадах, предметних турнірах, інтелектуальних та спортивних змаганнях різних рівнів: шкільного, районного, обласного, всеукраїнського та міжнародного.

На шкільному рівні проводилася значна позакласна робота з навчальних предметів: предметні тижні, конкурси, змагання, виставки учнівських творчих робіт – творів, рефератів, проектів, плакатів, газет, малюнків; шкільні олімпіади, ранки, вечори, тематичні лінійки. Все висвітлюється на сайті ліцею.

У 2020/2021 н.р. 16 учнів  8-11 класів ліцею посіли 16 призових місць в ІІ (районному) етапі олімпіад: з трудового навчання – ІІІ м. (8,9,11 кл.), ІІ м. (10кл.), з історії – І м. (9,10 кл.), ІІ м. (8 кл.), з біології – ІІ м. (10,11 кл.), ІІІ м. (8,9 кл.), з математики – ІІІ м. (6кл.) І м. (10 кл.), з укр.мови та літератури – ІІ м. (9 кл.) ІІІм. (11 кл.), з фізики – ІІІм. (11кл.).

(з інших дисциплін та обласний етап – не проводилися (карантин)).

Учениця 10 класу – І місце в районному етапі Фестивалю ораторського мистецтва, два учні 5,9 класу – ІІІ місця в районному етапі конкурсу знавців української мови ім.Т.Г.Шевченка.

Учні ліцею є активними учасниками різноманітних міжнародних, всеукраїнських, регіональних та районних конкурсів: «Кенгуру», «Соняшник», «Грінвіч», «Бобер».

На шкільному рівні проводилася значна позакласна робота з навчальних предметів: предметні тижні, конкурси, змагання, виставки учнівських творчих робіт – творів, рефератів, проектів, плакатів, газет, малюнків; шкільні олімпіади, ранки, вечори, тематичні лінійки. Все висвітлюється на сайті ліцею.

Завданнями по роботі з обдарованими дітьми на 2021/2022 навчальний рік вважати такі:

– забезпечення диференційованого та індивідуального підходу в роботі з обдарованими дітьми та дітьми, які виявляють посилений інтерес до вивчення окремих предметів;

– заохочення до творчості, пошуку;

– діагностика з метою виявлення обдарованості учнів з різних напрямків;

– сприяння інтелектуальному розвиткові, формуванню здібностей обдарованих дітей;

– створення умов для розвитку інтелектуального потенціалу обдарованих дітей, заохочення їхньої творчості.

Та головне – це вихованість дітей, великий патріотизм , вміння зрозуміти, допомогти, поспівчувати, це відчуття гордості за своє селу і закладу та готовність його відстоювати!

            Напрямки виховної роботи щільно взаємопов’язані між собою та виконувалися згідно із планом виховної роботи навчального закладу на 2020/2021 навчальний рік, планами роботи класних керівників,  психолога, шкільної бібліотеки, гуртків, спортивних секцій тощо. Основні напрями роботи враховувались як при проведенні загальношкільних заходів, так і при проведенні індивідуальної роботи з учнями .

Протягом  2020/21 навчального року були проведенні  різноманітні виховні заходи  для різних вікових груп, та загальношкільні  виховні заходи: свято Першого дзвоника (Щербак Н.В.); святковий концерт «Своєму вчителю присвячую» (Хиленко Л.В.) ; ранок – реквієм вшанування пам’яті померлих в роки Голодомору 1932 – 1933 р.р. (Щербак Н.В.); новорічні ранки (Рибалко Т.І., Висоцька С.М.) новорічний вечір (Хиленко Л.В.),  вечір – пам’яті небесній сотні  «Вони поруч» (Теницька Г.П., Щербак Н.В.). Тематичні – лінійки: «Слово чому ти не тверда криця» (Хиленко Л.В..), «Збройні сили України – слава, гордість , міць України» (Теницький К.В.), день фізкультурника (Теницький К.В), «Героям Крут» (Щербак Н.В., Теницька Г.П.).

Всі форми виховної діяльності були проведені за участю  учкому «Веселка», який є органом учнівського самоврядування та за підтримки педагогічного та батьківського колективів.

Триває робота з розвитку інтересів та уподобань дітей.  Однією з основних форм позакласної діяльності є гурткова робота. З метою раціонального і корисного проведення дозвілля, задоволення потреб дітей у творчій самореалізації, розширення кругозору учнів, відповідно до їх можливостей, інтересів, нахилів, з урахуванням бажань, віку, психофізичних особливостей та стану здоров’я в 2020/2021 навчальному році в навчальному закладі  працювали  такі гуртки: танцювальний –Мірончик О.В., «Народних інструментів» – Льовін В.Ю., «Паперокручення» – Скринник В.Й., «Виготовлення сувенірів» – Ярославцева І.В., «Маленький розумник» – Минюк Н.М., «Екологічне краєзнавство»  – Корзун Н.М., «Театральний», «Водний туризм»  – Дикань О.В., «Баскетбол» – Теницький К.В.. В гуртках залучено 75 відсотків учнів. Знання, вміння та навички, які здобули на заняттях даних гуртків та секцій учні демонструють на концертах,  відкритих виховних заходах, на районних та обласних змаганнях.

З метою пропаганди здорового способу життя як невід’ємного елемента загальної культури особистості та з метою профілактики шкідливих звичок класними керівниками  1 – 11 класів  постійно ведеться облік індивідуально- профілактична робота з учнями схильними до вживання алкоголю, тютюну. Протягом вересня місяця було проведено анкетування учнів 5 – 11 класів із визначенням рівня знань про шкідливий вплив наркотичних речовин та алкогольних напоїв. З учнями 1-11 класів були проведені цикл бесід на теми : «Здоров’я дітей – здоров’я

нації »; «Твоє здоров’я в твоїх руках»; «Бережи здоров’я »; «Шкідливим звичкам скажемо – Ні»; «Наркоманія і СНІД».

З метою недопущення паління на території ліцею постійно проводяться цільові рейди. Великим внеском у формуванні здорового способу життя є викладання  факультативу «Захисти себе від ВІЛ» (10 кл.).

Усі класні керівники провели в повному обсязі заняття з циклу «Безпека життєдіяльності» щодо вивчення правил дорожнього руху, заняття щодо вивчення правил протипожежної безпеки, запобігання отруєнь, правил безпеки при користуванні газом, безпеки з вибухонебезпечними предметами, безпеки на воді, безпеки користування електроприладами,  профілактики туберкульозу, гепатиту, гельмінтозу та інших інфекційних захворювань.

Виконуючи «Комплексну програму профілактики злочинності», з метою удосконалення  правового виховання дітей та підлітків, активізації педагогічного колективу й батьківської громадськості, попередження серед підлітків і молоді протиправних дій, організації та систематичного вивчення законів України, виконання закону  «Про загальну середню освіту» та інших правових актів у  2020/2021 навчальному році у ліцеї було поновлено картотеку учнів, які виховуються в сім’ях, що опинилися в складних життєвих обставинах та стоять на внутрішкільному обліку, ведеться облік учнів , що потребують особливої педагогічної уваги.

У школі працює Рада з профілактики правопорушень (проведено чотири засідання).  Систематично проводяться  виховні години та бесіди   з учнями на правову тематику, з батьками ведуться розмови на класних батьківських  та загальношкільних батьківських зборах.

Велика увага  приділяється  трудовому вихованню та профорієнтаційній роботі, підготовці дітей до самостійного життя. З метою формування уявлення дітей  про багатогранність професій та пропагандування сільськогосподарської направленості, сприяння емоційно- ціннісному ставленню до життя через професії, та підготовка до соціалізації через формування навичок та умінь дорослого життя проводились бесіди: «Ким бути? Здібності людини та вибір професії»,  «Справа мого життя», «Професії різні важливі, професії різні потрібні» та інші. Важливою ділянкою роботи в ліцеї є виховання ціннісного ставлення до праці та природи, спрямоване на формування творчої, працелюбної особистості та забезпечення молодого покоління науковими знаннями про взаємозв’язки природи і суспільства. Традиційними стали трудові десанти на території сільських парків,  де учні прибирають прилеглу територію, слідкують за чистотою біля будівлі закладу, висаджують квіти. В межах природоохоронних акцій у КЗ проводились конкурси дитячої творчості «Природа очима дітей», акція з озеленення територій закладу, упорядкування могили загиблих воїнів, що знаходиться  на території сільської ради.

Профорієнтаційна робота у КЗ  здійснюється як на уроках, так і в позаурочний час.  Якісному вихованню ціннісного ставлення до праці сприяють екскурсії на виробництво, позакласні виховні форми діяльності, зустрічі з представниками  місцевих органів влади, головними спеціалістами ТОВ «СК «Восток»». Вибору професійного напрямку випускниками сприяє термінал встановлений центром зайнятості.

Створення умов для забезпечення психічного та фізичного здоров’я учнів та педагогів.

Проводилася робота з батьками (бесіди, лекції). Проводилися заходи щодо корекції факторів негативного впливу учнівського середовища на формування здоров’я дитини:

 • залучення учнів до роботи в шкільних гуртках та поза межами школи;
 • рейд-огляд школи, медичний огляд, бесіди з профілактики та пропаганди здорового способу життя;
 • тиждень з попередження травматизму і формування навичок здорового способу життя;
 • зустрічі з лікарями-спеціалістами та працівниками правоохоронних органів

– проведення спортивних змагань (футбол, баскетбол, волейбол, настільний теніс);

– проведення анкетування з метою виявлення чинників, які впливають на формування навичок здорового способу життя;

 • проведення фізкультурних хвилинок на уроках, рухливих ігор на перервах;
 • випуск стіннівок, газет, плакатів, малюнків учнями школи під час проведення тематичних днів, тижнів, місячників з попередження дитячого травматизму та формування навичок здорового способу життя;

У результаті проведених заходів спостерігаються позитивні зміни в поведінці й діяльності учнів, психологічному кліматі в учнівському середовищі, покращується міжособистісна взаємодія серед усіх учасників навчально-виховного процесу

 • НЕДОЛІКИ: – зустрічі з лікарями-спеціалістами та працівниками правоохоронних органів
 • !!! наступають канікули – відповідальність та контроль батьків!!!

Профілактичне медичне обстеження

Рівень навчальних досягнень учнів у великій мірі залежить від їх стану здоров’я. Всі учні один раз на рік проходять медичний огляд. ЯКІСТЬ!!! . На батьківських зборах регулярно заслуховуються питання щодо зміцнення здоров’я дітей, у школі виконуються заходи щодо профілактики захворювань та оздоровлення учнів.

За підсумками медичного огляду 2021 року : (таблиця)

    Основна група Спецгрупа Підготовча група
Всього по ліцею 45 38 83

Протягом навчального року учні ліцею були забезпечені засобами невідкладної першої допомоги. Травмувань, які б спричинили довготривалу хворобу, не було. Усі учні призовного віку вчасно пройшли медичну комісію при військовому комісаріаті та одержали приписне свідоцтво.

У створенні здоров’язбережного освітнього середовища визначна роль належить розвитку рухової активності школярів, поєднання рухового і статичного навантаження. Недостатній рівень рухової активності негативно позначається на стані здоров’я дітей. Поширеність захворювань у дітей усіх вікових груп за останні роки значно зросла, до закінчення школи стан здоров’я учнів суттєво погіршується. Опрацювання даних медичного огляду показало, що з 166  чоловік, які були оглянуті , 64 учні – здорові, 102-  учнів мають захворювання різного характеру. Найбільш розповсюдженим є  хірургічні захворювання,  захворювання органів дихання та серцево – судинні захворювання.  Їх мають хірургічні –  53 учні, органів дихання -14 учнів, серцево – судинні -11  учнів  . Останні  учні мають захворювання слідуючих напрямів: хірургічні – 53  чол., органів дихання  – 14 чол., ВСД  – 10 чол., органів зору – 13 чол., серцево – судинні – 11 чол., неврологічні – 5 чол., ожиріння – 2 чол. З 166  учнів  ліцею до І групи здоров’я відносяться 45 учня, до ІІ групи – 73 учнів, до ІІІ групи – 48 учнів. В основній групі фізичної культури  можуть займатися 45 учнів , в підготовчій – 83 учнів. Звільнені  від занять фізичною культурою 2 учні, рекомендовано заняття фізкультурою у спеціальній групі 38 учнів. З метою попередження захворювань постійно проводилася спільна робота медичного працівника Курило Т.В., вчителів, батьків, учнів, спеціалістів місцевого виробництва по профілактиці захворювань, формуванню здорового способу життя, попередженню травматизму, дотриманню режиму дня, формування правильної осанки тощо.  Взято під  контроль режим дня, фізичні навантаження учнів, що мають захворювання. Продовжується  робота по веденню щоденника здоров’я кожним учнем, де фіксуються  дані розвитку кожної дитини, її фізичні навантаження.

 

Харчування.

Важливе значення для росту та  розвитку дитячого організму має харчування. В КЗ організоване щоденне гаряче харчування в їдальні. Приміщення їдальні відповідає СНіП,  харчовий блок забезпечений необхідним обладнанням, яке було в 2019 році оновлено. Потребують  оновлення меблі у обідній залі. Учні 1 – 4 класів у кількості 68 чоловік   були охоплені 2-х разовим гарячим харчуванням: за рахунок бюджету і за  позабюджетні кошти. Учні 5 – 11 класів у кількості 107 чоловік охоплені 1 –м разовим гарячим харчуванням  за позабюджетні кошти (за договором з ТОВ «СК «Восток»). Всього охоплено гарячим харчуванням 175 учнів, що становить 100% . Вартість харчування учнів становить від 20 (бюджет) до 40 (позабюдж.кошти) грн. Харчування здійснюється за графіком на великих перервах. Меню – різноманітне, включає в себе три страви, кожного дня обов’язково – салат з свіжих овочів. Проблема гарячого харчування та виконання норм харчування учнів є важливою для адміністрації, учителів, батьків, вона постійно розглядалася на нарадах при директорі, Раді КЗ. За харчуванням здійснювався щоденний контроль адміністрацією, медичним працівником Курило Т.В., черговим вчителем, членами Ради закладу. Щодня знімається бракераж сировини і готової продукції, що реєструється у відповідних журналах. З метою виховання культури харчування, пропаганди ЗСЖ серед учнів проведені години спілкування, позакласні тематичні заходи, свята.

 

Соціальний захист учнів  та працівників закладу
Основним напрямком роботи щодо забезпечення соціальної підтримки дітей пільгових категорій є виявлення, облік і створення умов для їх навчання, виховання й розвитку.  На початку навчального року з метою обліку дітей і сімей, які потребують соціальної підтримки, проводився огляд  інспектором з охорони дитинства, під час якого складені соціальні паспорти класів, оновлено банк даних сімей і дітей. Класні керівники вивчали умови проживання учнів. Дітям з малозабезпечених сімей надавалася допомога у вигляді безкоштовного харчування в закладі, придбання одягу, взуття , надання путівки для відпочинку в таборі., Усі учні пільгових категорій пройшли поглиблений медичний огляд, отримували безкоштовне гаряче харчування.

Проводилася   робота і з дітьми з девіантною поведінкою. На внутрішньо -шкільному обліку таких  немає, але в 4, 6  класах класні керівники тримають під контролем таких дітей(2), прводиться індивідуальна робота з ними, робота з батьками. Суттєвим недоліком є те, що у нас майже немає зв’язку з дільничим інспектором та районними службами, які за  відсутністю транспорту не відвідують КЗ навіть на прохання.  Аналізуючи роботу  з дітьми з неблагонадійних сімей  за 2020 – 2021 рік, можна виявити ряд проблем, які виникають в ході роботи:

– проблеми тяжкого матеріального становища, бездоглядність, алкоголізм, низький виховний потенціал батьків, їх неготовність або небажання займатися повноцінним вихованням дітей;

– проблеми, пов’язані з неблагонадійністю сімей, порушенням прав дитини;

Протягом 2020/2021 навчального року особлива увага приділялася захисту  дітей соціально незахищених категорій;  малозабезпечених та багатодітних сімей, дітей, позбавлених батьківського піклування, неповних сімей.

У школі сформовано банк даних дітей пільгових категорій:

 • 2 сиріт, що перебувають під опікою;
 • 7 дітей напівсиріт;
 • 16 дітей 15 одиноких матерів;
 • 34 дитина із 16 багатодітних сімей;
 • 3 дітей батьки яких приймали участь в АТО;
 • 4 дітей із малозабезпечених сімей.

 

Відповідно до діючого законодавства та наданих державою соціальних гарантій ці діти забезпечувалися державними пільгами:

– діти, із малозабезпечених сімей, сироти і діти батьки, які приймали участь в АТО 100% харчувалися безкоштовно;

Діти пільгових категорій   отримали новорічні подарунки за рахунок бюджетних і позабюджетних коштів. Вони були залучені до участі в усіх заходах, які проводилися до Дня захисту дітей, Новорічних і Різдвяних свят.

Соціальний захист працівників:

 • своєчасно виплачується зарплата, оздоровчі, ст..57 (100 %)
 • виплачуються лікарняні. за бажанням – санаторно-курортне лікування
 • безкоштовне харчування
 • відпустки
 • грамоти, подяки
 • святкові заходи з вітаннями та преміюванням
 • поїздки на зустрічі, концерти,

 

Охорона праці

Відповідно до вимог чинного законодавства в КЗ створена система управління охороною праці. Наказом визначені особи, які відповідають за організацію охорони праці в ліцеї та підрозділах, за пожежну безпеку й електробезпеку. Для створення безпечних умов навчання в кабінетах фізики, хімії, біології, інформатики, обслуговуючої праці, спортивній залі  призначені відповідальні за безпеку життєдіяльності, у навчальних кабінетах – завідуючі кабінетів.

На серпневих засіданнях педради затверджуються правила внутрішнього трудового розпорядку, колективний договір, план роботи КЗ на навчальний рік, де передбачені заходи з охорони праці.

Відповідно до законів України «Про охорону праці» й «Про колективні угоди» між дирекцією ЗО та профспілковим комітетом підписано Колективний договір, у якому визначено обов`язки сторін щодо організації безпечних та нешкідливих умов праці, а також щодо реалізації прав і соціальних гарантій на охорону праці.

Двосторонні обов’язки в Колективному договорі обговорено з урахуванням усіх положень чинного законодавства, чому передували колективні переговори. Ураховані всі пропозиції працівників,  стану виробничого травматизму, професійних захворювань.

Для зниження впливу шкідливих факторів на життя й здоров’я працівників і учнів ліцею в кабінетах фізики, хімії, біології, інформатики, обслуговуючої праці, майстернях, спортзалах передбачено проведення інструктажів. У цих кабінетах на видному місці розміщено інструкції та пам’ятки з техніки безпеки та охорони праці.

На засіданнях педагогічної ради, інструктивно-методичних нарадах або на засіданнях профспілкового комітету заслуховувалися звіти про виконання заходів, наказів, інструкцій із техніки безпеки, обговорені  результати проведеної роботи. 3 нещасні випадки, які трапилися з дітьми в побуті,  не залишилися без уваги адміністрації й педагогічного колективу.

Проводилася постійна робота з дотримання техніки безпеки: створено куточки безпеки життєдіяльності; заклад освіти забезпечено протипожежним інвентарем, але недостатньо; на всіх розетках змінної напруги є маркування; здійснено перевірку заземлення й опору ізоляції, але роботи по виправленню виконані частково із-зі нестачі коштів.; зібрані методичні матеріали з питань охорони праці; на всіх сходах означено план евакуації; пожежні виходи функціонують.

Під час пандемії COVID – 2019, адаптивного карантину 2020/2021 н.р. усі працівники закладу та учні  отримали пам’ятки щодо безпечної поведінки під час карантину, яких чітко дотримуються.  У ліцеї введений масковий режим, приміщення постійно провітрюються, регулярно проводиться вологе прибирання та протирання поверхонь. Учні заходять в приміщення закладу через відведені для них входи та навчаються в закріплених за ними кабінетах. Перебування на перервах в рекреаціях чітко розмежовані. Усі масові заходи скасовані, або проводились у режимі онлайн. Заклад забезпечений антисептиком, засобами захисту.

 

Фінансово-господарська діяльність

Мої зусилля та зусилля колективу, батьківської громадськості були спрямовані на створення безпечних та комфортних умов перебування дітей у школі, збереження здоров’я учасників освітнього  процесу шляхом розвитку матеріально-технічної бази закладу.

Будівлі ліцею виповнилося 39 років. Стан збереження задовільний, будівля й приміщення в цілому відповідають державним санітарним нормам облаштування і утримання ЗСО. Будівля має покрівлю, що знаходиться в задовільному стані. Система пожежогасіння відповідає вимогам пожежної безпеки: кількість вогнегасників є нормативною. В грудні 2020 року в закладі встановлена автоматична пожежна сигналізація за кошти обласного бюджету, але, на жаль, не введена в дію – не встановлені ще оповіщувачі (нестача коштів).  На сьогодні система холодного й гарячого водопостачання, каналізації та опалення знаходяться в задовільному стані, тому що регулярно здійснюється профілактичний ремонт окремих комунікацій. Контроль за станом приміщень із збоку керівництва закладу здійснюється постійно. Санітарний стан приміщень, коридорів, рекреацій, шкільної їдальні задовільний. Забезпечується порядок в шкільному приміщенні завгоспом, 5 прибиральницями,  робітником по ремонту.

Ремонт закладу здійснюється силами батьківських колективів, спеціалістів ТОВ «СК  «Восток», Куньєвської сільської ради.  Протягом ремонтної чверті 2021 року зроблено косметичний ремонт кабінетів, рекреацій, їдальні.

Частина намічених заходів: ремонт цоколя, даху ліцею, актової зали, харчоблоку, внутрішніх туалетів заплановано, виділені кошти рішенням сесії Куньєвської с/р, але поки що в силу субьєктивних та обьєктивних причин не виконані.

Багато роботи по забезпеченню працездатності ЗО виконується за рахунок ТОВ СК «Восток»,- водопостачання, викачка вигрібної ями, розчищення снігу, ремонт обладнання їдальні та підрозділів.

Адміністрацією КЗ приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори, вестибюль школи поступово поповнюються новими сучасними стендами, активно проводиться робота по озелененню коридорів. Подвір’я ліцею завжди прибране, доглянуте, своєчасно обрізуються дерева, кущі, проводиться скошування трави на газонах. . На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом року доглядаються учнями КЗ.
До управління справами КЗ залучені батьки. У закладі освіти діє рада ліцею.  В кожному класі є батьківські комітети. Вони є учасниками педагогічних рад, беруть участь у шкільниіх рейдах, запрошуються на відкриті заходи та уроки. Члени шкільної ради та батьківських комітетів є ініціаторами цікавих справ, які проходять у школі та за її межами. На засіданнях шкільної ради затверджується робочий навчальний план закладу, розглядається питання навчання та оздоровлення учнів, ремонту КЗ та багато інш. Саме наша співпраця є запорукою функціонування і розвитку нашої школи. Велике спасибі Вам, батьки, за взаєморозуміння та підтримку, як моральну так і матеріальну.
Вчителі та батьки тісно співпрацюють між собою.

Питання, що залишаються для подальшої роботи:

Необхідність будувати освітній процес так, щоб у ньому багато часу займало не пасивне сприймання навчальної інформації, а активна, самостійна, пошукова діяльність учнів, що сприяло б підвищенню навчальної мотивації учнів на компетентнісній основі на всіх ступенях навчання;

 • Навчання роботи на освітніх платформах, в ZOOM в період дистанційного навчання;
 • Постійне впровадження комп’ютерних технологій у освітній процес;
 • Друкування власних доробок педагогів у періодичних виданнях;
 • Зміцнення матеріально-технічної бази КЗ;
 • Участь в проектах по отриманню грандів для зміцнення матеріально-технічної бази;
 • Підтримка обдарованих дітей;
 • Виховання Людини, Патріота!

Стиль керівницва нашим ЗО більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Я, як директор, у роботі з працівниками дотримуюсь партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. У зв’язку з цим, я надаю колегам більше самостійності, відповідної їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей. Таких якостей у адміністративній роботі вимагаю не тільки від себе, а й від своїх заступників.

Як посадова особа, я розглядаю звернення громадян, в основному це усні звернення батьків. Намагаюся всі питання розглянути обєктивно і по можливості надати допомогу. Відвідую батьківські збори, засідання батьківських комітетів, свята, які проводяться в класах (вся ця робота висвітлюється на сторінках інтернет- видань району, управління освіти та на шкільному сайті).
Я хочу висловити свою подяку батькам, педагогічному та технічному колективу, за тісну і злагоджену співпрацю. Я відчуваю велику відповідальність за результати своєї роботи.
І педагоги, і учні, і батьки люблять свій заклад. Цінують його традиції, звичаї. Але ми не повинні заплющувати очі на недоліки. Ми повинні докласти всіх зусиль, щоб легко, радісно і творчо працювалося нам всім разом.
Плекаємо надію, що разом ми зможемо досягти намічених завдань і хай щастить нам всім в цьому.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ

ДИРЕКТОРА Веприцької н.і.

ПРО ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТОК

комунального закладу «бугаївський ліцей ізюмської районної ради ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ”

У 2019/2020 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

На виконання п. 3 наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 № 55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» та відповідно до Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 № 178, з метою подальшого утвердження відкритої, демократичної, державно-громадської системи управління освітою, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у КЗ, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації, був проведений аналіз роботи за 2019/2020 навчальний рік.

Для кожного педагога учбовий рік складається з нескінченних годин підго­товки до уроків, творчих пошуків з метою оновлення змісту навчання, хвилю­вання і турбот про дітей.
Для учнів – це оволодіння системою знань, умінь, практичних навичок, – це життя в дружному колективі – це фізичне, моральне, духовне зростання.
2019/ 2020 навчальний рік був  складний, як для педагогічного, так і для учнівського та батьківського колективів, для всіх,  зважаючи на введення карантинних заходів в зв’язку з COVID-19 та дистанційним навчанням учнів протягом березня – травня 2020 року. Та все ж,  рік був насичений цікавими подіями, зустрічами, оригінальними заходами, творчими уроками, годинами спілкування, – це рік життєдіяльності і життєтворчості.
Директором закладу я працюю 14-й рік. У своїй діяльності, як керівник, керуюся Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, іншими нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, указами Президента України, рішенням та розпорядженням районної ради, відділу освіти, правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки та протипожежного захисту, Статутом КЗ та Правилами внутрішнього розпорядку.
Згідно з посадовою інструкцією, я керую діяльністю учнівського, педагогічного колективів, обслуговуючим персоналом дошкільного підрозділу, ліцею та філії та здійснюю координацію роботи педагогічної ради, контроль виконання рішень вищезазначених колегіальних органів управління.
Своїм головним обов’язком я вважаю створення сприятливих умов для розвитку, навчання і виховання  дошкільнят та школярів. Звичайно, досягнення і проблеми нашого КЗ – це не лише моя заслуга чи мої недоліки, – це результат спільної діяльності педагогічного і батьківського колективів, які я, як директор, очолюю.

Робота щодо рівного доступу до якісної освіти, обов’язковості загальної середньої освіти.

У 2019/2020навчальному році:

– в дошкільному підрозділі працювало 4 групи (ясельна, молодша різновікова, середня, старша), в яких виховується 65 дітей. 13 вихованців старшої групи за результатами психолого–медико–педагогічного обстеження готові до навчання в 1 класі. Дошкільний підрозділ має укомплектовані 4 групові кімнати, спальні, музичну залу.  Режим роботи закладу не змінювався і становить  12 годин з шестиденним  перебуванням. Діти виховувались та навчались згідно Базового компонента дошкільної освіти  , програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» та програми «Впевнений старт». Наповнюваність груп в середньому становила норму  (норма-15 раннього віку, 20 дітей – дошкільного). В середньому якість відвідування дітьми садка становила 80 %. Дошкільною освітою від 2-5 років було охоплено 80 % дітей і 90% дітей 6-го року життя.

– в щкільному підрозділі навчалося 166 учнів, з них учнів 1-4 класів – 67 учнів, 5-9 класів – 78 учнів, 10-11 класів – 21 учні. Випускників 9 класу – 15 учнів.

Випускників 11 класу – 11 учнів, з них: нагороджені золотою медаллю 3 учнів. Приймали участь у ЗНО 11 учнів 11 класу.

– в філії навчається 54 учні, з них: 1-4 класи – 25 , 5-9 класи – 29 учнів.

До послуг учнів 17 навчальних кабінетів, з них 6 навчальних комплексів: «Кабінет географії», «Кабінет хімії», «Кабінет біології», «Кабінет математики», «Кабінет фізики», «Кабінет Захисту Вітчизни»; лінгафонний кабінет з англійської мови, 3 комп’ютерні класи (35 ПК), 4 кабінети початкової школи, медіатека, спортивна та актова зали, спортивний та футбольний майданчики, майстерня, їдальня.

Бібліотечний фонд налічує – 11139 примірників художньої та навчальної літератури.

Освітній процес здійснювався за  філологічним профілем (10 – 11 класи – 24 учні).

До закладу потребують підвозу 30 учні та 11 вихованців, 1 вчитель з селищ Розсохувате, Попасне, Сухий Яр, Чорнобаївка, Олександрівка, Новоселівка, Казютівка, Підвисоке. Підвіз здійснюється шкільними автобусами.

Персективна мережа на 2020-2023 роки:

Кількість дітей 2020/2021 2021/2022

 

2022/2023

 

Дошкільний підрозділ 61 62 62
Шкільний підрозділ 170

 

175 174

Кадрове забезпечення.

Педагогічний колектив (без філії) нараховує 34 педагога: 21 вчитель, 1 практичний психолог, 11 вихователів, 1 музичний керівник. З них 27 чол. мають вищу освіту, 7 чол. – неповну вищу. Шаповал Ю.І. збула вищу педагогічну освіту у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С.Сковороди на факультеті початкового навчання за напрямом підготовки «Початкова освіта».

Кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» мають 6 педагогічних працівників, «спеціаліст першої категорії» – 8 педагогічних працівників, «спеціаліст другої категорії» – 9 педагогічних працівників, «спеціаліст» – 4 педагогічні працівники, 11 тарифний розряд – 5 педагогічних працівників, 10 тарифний розряд – 2 педагогічні працівники. 4 педагоги мають педагогічне звання «вчитель-методист», 3 – «старший вчитель», 1 – «вихователь-методист».

В закладі дошкільної освіти працює педагогічний колектив у складі 12 педагогічних працівників: 11 вихователів, 1 музичний керівник. З них повну вищу освіту мають 7 педагогів (58,3%), неповну вищу – 5 педагогів (41,7%).

З 12 педагогічних працівників закладу дошкільної освіти 9 – досвідчені вихователі, стаж педагогічної діяльності яких складає 9–28 років, 3 – малодосвідчені педагогічні працівники, педагогічна діяльність яких нараховує 6-8 років.

Кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» не має жоден педагогічний працівник закладу дошкільної освіти (0%), кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» мають 3 педагогічні працівники (25,0%), кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» – 2 педагогічні працівники (16,7%), кваліфікаційну категорію «спеціаліст» – 2 педагогічні працівники (16,7%), 11 тарифний розряд – 3 педагогічні працівники (25,0%), 10 тарифний розряд – 2 педагогічні працівники (16,7%). педагогічне звання «вихователь-методист» має 1 педагогічний працівник (8,3%).

В шкільному підрозділі ліцею працює педагогічний колектив у складі 22-х педагогічних працівників. Вищу освіту мають 20 педагогів (90,9%). 3 педагогічні працівники мають дві вищі педагогічні освіти. З 22-х педагогічних працівників 17 – досвідчені вчителі, стаж педагогічної діяльності яких складає 9–44 роки, 4 – малодосвідчені педагогічні працівники, педагогічна діяльність яких нараховує 6-8 років, 1 – молодий спеціаліст. Кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» мають 6 педагогічних працівників (27,3%), кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» – 5 педагогічних працівників (22,7%), кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» – 7 педагогічних працівників (31,8%), кваліфікаційну категорію «спеціаліст» – 2 педагогічні працівники (9,1%), 10 тарифний розряд не має жоден педагогічний працівник (0%), 11 тарифний розряд мають 2 педагогічні працівники (9,1%). Педагогічне звання «вчитель-методист» мають 4 педагогічні працівники (18,2%), педагогічне звання «старший вчитель» – 3 педагогічні працівники (13,6%) шкільного підрозділу ліцею.

Протягом 2019/2020 навчального року вирішувалися завдання щодо впровадження нового Державного стандарту початкової школи у 2-му класі та реалізації Концепції Нової української школи й забезпечення переходу старшої школи на новий зміст навчання, впровадження нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти у 11 класі, вчителями вивчалися, обговорювалися й аналізувалися нові підручники і програми, творчо впроваджувалися в освітній процес, відбувалась підготовка до продовження реалізації Концепції нової української школи у 2019/2020 навчальному році, поетапного введення нової структури загальної середньої освіти в Україні.  Вчителі початкової, основної та старшої школи опрацювали нормативні документи щодо особливостей організації та здійснення освітнього процесу у 1-4, 5-11 класах; продовжували опрацьовувати нормативні документи, навчальні програми з профільного навчання, методику особистісно–орієнтованого, інтерактивного навчання, діяльнісного та компетентнісного  підходу до організації навчання учнів.

Більшість педагогічних працівників ліцею забезпечують відповідальний та творчий підхід до виконання навчальних планів та програм, високий та достатній науково-методичні рівні освітньої діяльності, сприяють реалізації освітніх інновацій, формуванню ключових предметних компетенцій учнів, забезпечують компетентнісний підхід як засіб підвищення ефективності і якості уроку, приділяють увагу формуванню власної дидактичної компетентності як чинника створення інноваційного освітнього простору Нової української школи в умовах модернізації змісту та методики дошкільної та шкільної освіти.

В ліцеї діють 7 МО: вихователів закладу дошкільної освіти (керівник – Кохан О.В.), вчителів початкових класів (керівник – Минюк Н.М.), вчителів філологічного циклу (керівник – Малахова Л.О.), вчителів суспільно-природничого циклу (керівник – Дикань А.В.), вчителів фізико-математичного циклу (керівник – Козоброд Н.С.), вчителів фізкультурно-оздоровчого та художньо-естетичного циклу (керівник – Теницький К.В.), класних керівників (керівник – Щербак Н.В., заступник директора з навчально-виховної роботи).

Педагогічні працівники Олександрівської філії були охоплені методичною роботою шляхом залучення їх до роботи у відповідних методичних об’єднаннях ліцею.

Курсова перепідготовка здійснюється відповідно до Перспективного 5-річного плану та Плану на 2020 рік підвищення кваліфікації педагогічних працівників КЗ «Бугаївський ліцей»; план підвищення кваліфікації педагогічних працівників КЗ «Бугаївський ліцей» у 2019/2020 навчальному році виконано на 100% та забезпечується виконання перспективного плану-графіка підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, проходження курсів підвищення кваліфікації узгоджується з атестацією педагогічних працівників, педагогічним працівникам призначаються докурсові завдання, заслуховуються творчі звіти за результатами виконання докурсових завдань та проходження курсової перепідготовки. Педагогічні працівники активно долучаються до нової форми підвищення кваліфікації – онлайн-тренінгів, вебінарів, конференцій тощо. Протягом березня-червня 2020 року педагогічні працівники підвищували кваліфікацію на основних, короткотривалих курсах та тематичних спецкурсах у дистанційному режимі.

Протягом 2019/2020 навчального року на засіданнях педагогічної ради розглядалися питання «Формування професійної мобільності педагогічних працівників закладу як чинник створення інноваційного освітнього простору Нової української школи в умовах модернізації змісту та методики дошкільної та шкільної освіти», «Про хід упровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти та реалізації Концепції Нової української школи», «Про стан здійснення роботи щодо формування нового українця, що діє на основі національних та європейських цінностей», «Аналіз рівня компетентності дошкільників в освітній лінії «Дитина у світі культури», «Аналіз рівня компетентності дошкільників в логіко-математичній діяльності та освітній лінії «Дитина в соціумі», «Про порядок організованого закінчення 2019/2020 навчального року», «Про результати перевірки рівня компетентності дітей шостого року життя за освітніми лініями та рівнями засвоєння програмового матеріалу».

Протягом 2019/2020 навчального року педагогічні працівники ліцею були активними учасниками роботи РМО, семінарів та районних методичних заходів – взяли участь у 10-ти засіданнях РМО, 4-х обласних семінарах на базі КВНЗ ХАНО.

В плані інноваційної експериментальної діяльності педагогічні працівники закладу – члени творчої групи працюють над темою «Школа ноосферної єдності та гармонійного розвитку», створено власний Інтернет-ресурс – блог творчої групи вчителів Бугаївського НВК з ноосферної освіти «Школа ноосферної єдності та гармонійного розвитку» (https: // nooosvita.at.ua), через який висвітлюються результати даної роботи.

Протягом 2019/2020 навчального року 14 з 34-х педагогічних працівників ліцею продовжували поширювати власні методичні знахідки та досвід роботи через особисті освітні Інтернет-ресурси (дошкільний підрозділ – 1, шкільний підрозділ – 13), з них 2 педагогічних працівники мають 2 особисті освітні Інтернет-ресурси, 1 – має 3 освітні Інтернет-ресурси.

Після тривалої перерви у 2019/2020 навчальному році Бугаївський ліцей взяв участь у конкурсі фахової майстерності «Учитель року – 2020» – у номінації «Хімія» взяла участь вчитель хімії та основ здоров’я Сотула О.Л., яка посіла I місце у зональному етапі, увійшла до фінального туру регіонального етапу та стала його лауреатом, посівши 4-те місце. Вихователь закладу дошкільної освіти Бугаївського ліцею Ровчак Ю.Ю. взяла участь в обласному етапі конкурсу «Вихователь року – 2020», але його проведення призупинено через загальнонаціональний карантин. Шкільний бібліотекар Теницька Г.П. взяла участь у Всеукраїнському конкурсі  «Шкільна бібліотека – 2020», стала переможцем І (районного) етапу в номінації «Медіакультура в бібліотечному просторі» та посіла 3-тє місце в обласному етапі.

У 2019/2020 навчальному році ліцей втретє взяв участь в обласному фестивалі «добрих практик» освітян Харківщини «Майстри педагогічної справи презентують». Для участі у фестивалі протягом січня-березня 2020 року 2 працівники, вчитель англійської мови в початкових класах Червенко А.А. та шкільний бібліотекар Теницька Г.П., представили в електронному вигляді описи сутності та досвіду застосування власних інноваційних освітніх технологій, методів, форм та моделей організації освітнього процесу у номінаціях відповідно «Іноземні мови», «Виховна робота», «Бібліотечна справа». За підсумками участі Червенко А.А. відзначена Дипломом II ступеня (46 балів з 54-х) у номінації «Іноземні мови» та Дипломом III ступеня (41 бал з 54-х)  у номінації «Виховна робота», Теницька Г.П. відзначена Дипломом I ступеня (51 бал з 54-х) у номінації «Бібліотечна справа».

У 2019/2020 навчальному році педагогічні працівники ліцею продовжили поширювати педагогічний досвід через публікацію авторських методичних матеріалів на сайтах освітніх порталів: на сайті проекту «ВСЕОСВІТА» (vseosvita.ua) та на сайті освітнього проекту «На Урок» (naurok.com.ua). Також роботи 2-х педагогічних працівників Сотули О.Л. та Дикань А.В. з досвіду впровадження технологій дистанційного навчання були надруковані на сайті КВНЗ «ХАНО» під час методичного Інтернет-марафону у квітні-травні 2020 року.

Атестація педагогічних працівників в ліцеї проходить відповідно до оновленого положення «Про атестацію педагогічних працівників» та згідно з перспективним планом-графіком на 5 років. За наслідками атестації педагогічних працівників у 2020 році присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» вчителю інформатики та математики Висоцькій С.М. та вчителю англійської мови в початкових класах Червенко А.А. Проатестовано на відповідність: 11 тарифному розряду та педагогічному званню «вихователь-методист» вихователя дошкільного підрозділу Бобрусь А.А., кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» вчителя математики Козоброд Н.С., кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «учитель-методист» вчителя початкових класів Минюк Н.М.

У 2019/2020 навчальному році було вивчено та схвалено досвіди роботи педагогічних працівників: вчителя початкових класів Минюк Н.М. з теми «Формування національної мовної особистості учня на уроках української мови в початкових класах» та Бобрусь А.Г. з теми «Використання прийомів мнемотехніки для розвитку зв’язного мовлення дошкільників».

В період загальнонаціонального карантину педагогічні працівники опановуали технології дистанційного навчання для здійснення навчання: спілкування з використанням можливостей додатку Viber, використання платформи Google Сlassroom, перегляд відео-уроків Всеукраїнської школи онлайн, виконання тренувальних вправ на платформі інтернет-сервісу LearningApps, тестування на платформі «На урок», використання інтернет-сервісів Desmos, СУБД Access, Scratch-онлайн, індивідуальне консультування через закриті групи у Telegram та Viber, використання електронної пошти, поєднання платформи Google Сlassroom з тестуванням на платформах «На урок», «Всеосвіта», використання Google-форм для тестування, використання інтернет-сервісу Desmos.

За підсумками 2019/2020 навчального року із 140-ка учнів 3-11 класів ліцею навчальні досягнення високого рівня мають 12 учні (13,5%).

За підсумками 2019/2020 навчального року із 40-ти учнів 3-9 класів філії ліцею навчальні досягнення високого рівня мають 4 учні (8,7%).

Одним із напрямків роботи педагогічного колективу в 2019/2020 навчальному році з розвитку особистості школяра була робота з обдарованими дітьми. Робота здійснювалася згідно з Планом роботи Бугаївського ліцею з обдарованими дітьми та Планом заходів щодо організації роботи з обдарованими дітьми Бугаївського ліцею на 2019/2020 навчальний рік і спрямовувалась на реалізацію завдань: забезпечення диференційованого та індивідуального підходу в роботі з обдарованими дітьми та дітьми, які виявляють посилений інтерес до вивчення окремих предметів; заохочення до творчості, пошуку; діагностика з метою виявлення обдарованості учнів з різних напрямків; сприяння інтелектуальному розвиткові, формуванню здібностей обдарованих дітей; створення умов для розвитку інтелектуального потенціалу обдарованих дітей, заохочення їхньої творчості.

В ліцеї створено Банк даних обдарованих дітей, складено списки учнів за напрямками обдарованості та списки учнів, які виявляють інтерес до вивчення окремих предметів, оформлено індивідуальні облікові картки обдарованих дітей. Щорічно дана інформація оновлюється. Основними формами роботи з обдарованими дітьми були індивідуальна робота, виконання завдань підвищеної складності, участь у різнопланових конкурсах на шкільному, районному та обласному рівнях.

Протягом 2019/2020 навчального року учні ліцею активно приймали участь в конкурсах творчих робіт, олімпіадах, предметних турнірах, інтелектуальних та спортивних змаганнях різних рівнів: шкільного, районного, обласного, всеукраїнського та міжнародного.

На шкільному рівні проводилася значна позакласна робота з навчальних предметів: предметні тижні, конкурси, змагання, виставки учнівських творчих робіт – творів, рефератів, проектів, плакатів, газет, малюнків; шкільні олімпіади, ранки, вечори, тематичні лінійки. Все висвітлюється на сайті ліцею.

В 2019/2020 н.р. 7 учнів 8-11 класів посіли 12 призових місць в ІІ (районному) етапі олімпіад: учениця 8 класу – ІІ м з історії, ІІІ м з англ. мови та хімії; учениця 9 класу – І м. з англ. мови; учениця 10 класу – ІІІ м з екології та правознавства; учні 11 класу – І м з географії, ІІ м з укр. мови, ІІІ м – з історії, математики, трудового навчання.

В обласних олімпіадах  взяли участь 3  учнів. Двоє посіли призові місця: учениця 8 класу – ІІ місце з історії, учениця 11 класу – ІІ м з географії.

Учениця 6 класу здобула перемогу в І заочному турі  обласної геолого-географічної олімпіади.

У І етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України учениці 9 та 10 класів посіли І місце.

Учні ліцею є активними учасниками різноманітних міжнародних, всеукраїнських, регіональних та районних конкурсів: «Кенгуру», «Соняшник», «Грінвіч», «Бобер».

На шкільному рівні проводилася значна позакласна робота з навчальних предметів: предметні тижні, конкурси, змагання, виставки учнівських творчих робіт – творів, рефератів, проектів, плакатів, газет, малюнків; шкільні олімпіади, ранки, вечори, тематичні лінійки. Все висвітлюється на сайті ліцею.

Завданнями по роботі з обдарованими дітьми на 2019/2020 навчальний рік вважати такі:

– забезпечення диференційованого та індивідуального підходу в роботі з обдарованими дітьми та дітьми, які виявляють посилений інтерес до вивчення окремих предметів;

– заохочення до творчості, пошуку;

– діагностика з метою виявлення обдарованості учнів з різних напрямків;

– сприяння інтелектуальному розвиткові, формуванню здібностей обдарованих дітей;

– створення умов для розвитку інтелектуального потенціалу обдарованих дітей, заохочення їхньої творчості.

Та головне – це вихованість дітей, великий патріотизм , вміння зрозуміти, допомогти, поспівчувати, це відчуття гордості за своє селу і закладу та готовність його відстоювати!

            Напрямки виховної роботи щільно взаємопов’язані між собою та виконувалися згідно із планом виховної роботи навчального закладу на 2019/2020 навчальний рік, планами роботи класних керівників,  психолога, шкільної бібліотеки, гуртків, спортивних секцій тощо. Основні напрями роботи враховувались як при проведенні загальношкільних заходів, так і при проведенні індивідуальної роботи з учнями .

Протягом  2019/20 навчального року були проведенні  різноманітні виховні заходи  для різних вікових груп, та загальношкільні  виховні заходи: свято Першого дзвоника (Щербак Н.В.); святковий концерт «Своєму вчителю присвячую» (Малахова Л.О.) ; ранок – реквієм вшанування пам’яті померлих в роки Голодомору 1932 – 1933 р.р. (Щербак Н.В.); новорічні ранки (Павленко Н.П, Корзун Н.М.) новорічний вечір (Хиленко Л.В. ),  вечір – пам’яті небесній сотні  «Вони поруч» (Теницька Г.П., Щербак Н.В.). Тематичні – лінійки: «Слово чому ти не тверда криця» (Хиленко Л.В..), «Збройні сили України – слава, гордість , міць України» (Теницький К.В.), день фізкультурника (Теницький К.В), «Героям Крут» (Щербак Н.В., Теницька Г.П.).

Всі форми виховної діяльності були проведені за участю  учкому «Веселка», який є органом учнівського самоврядування та за підтримки педагогічного та батьківського колективів.

Триває робота з розвитку інтересів та уподобань дітей.  Однією з основних форм позакласної діяльності є гурткова робота. З метою раціонального і корисного проведення дозвілля, задоволення потреб дітей у творчій самореалізації, розширення кругозору учнів, відповідно до їх можливостей, інтересів, нахилів, з урахуванням бажань, віку, психофізичних особливостей та стану здоров’я в 2019/2020 навчальному році в навчальному закладі  працювали  такі гуртки: танцювальний –Мірончик О.В., «Народних інструментів» – Льовін В.Ю., «Паперокручення» – Скринник В.Й., «Виготовлення сувенірів» – Ярославцева І.В., «Маленький розумник» – Минюк Н.М., «Екологічне краєзнавство»  – Корзун Н.М., «Театральний», «Водний туризм»  – Дикань О.В., «Баскетбол» – Теницький К.В.. В гуртках залучено 75 відсотків учнів. Знання, вміння та навички, які здобули на заняттях даних гуртків та секцій учні демонструють на концертах,  відкритих виховних заходах, на районних та обласних змаганнях.

З метою пропаганди здорового способу життя як невід’ємного елемента загальної культури особистості та з метою профілактики шкідливих звичок класними керівниками  1 – 11 класів  постійно ведеться облік індивідуально- профілактична робота з учнями схильними до вживання алкоголю, тютюну. Протягом вересня місяця було проведено анкетування учнів 5 – 11 класів із визначенням рівня знань про шкідливий вплив наркотичних речовин та алкогольних напоїв. З учнями 1-11 класів були проведені цикл бесід на теми : «Здоров’я дітей – здоров’я

нації »; «Твоє здоров’я в твоїх руках»; «Бережи здоров’я »; «Шкідливим звичкам скажемо – Ні»; «Наркоманія і СНІД».

З метою недопущення паління на території ліцею постійно проводяться цільові рейди. Великим внеском у формуванні здорового способу життя є викладання  факультативу «Захисти себе від ВІЛ» (10 кл.).

Усі класні керівники провели в повному обсязі заняття з циклу «Безпека життєдіяльності» щодо вивчення правил дорожнього руху, заняття щодо вивчення правил протипожежної безпеки, запобігання отруєнь, правил безпеки при користуванні газом, безпеки з вибухонебезпечними предметами, безпеки на воді, безпеки користування електроприладами,  профілактики туберкульозу, гепатиту, гельмінтозу та інших інфекційних захворювань.

Виконуючи «Комплексну програму профілактики злочинності», з метою удосконалення  правового виховання дітей та підлітків, активізації педагогічного колективу й батьківської громадськості, попередження серед підлітків і молоді протиправних дій, організації та систематичного вивчення законів України, виконання закону  «Про загальну середню освіту» та інших правових актів у  2019/2020 навчальному році у ліцеї було поновлено картотеку учнів, які виховуються в сім’ях, що опинилися в складних життєвих обставинах та стоять на внутрішкільному обліку, ведеться облік учнів , що потребують особливої педагогічної уваги.

У школі працює Рада з профілактики правопорушень (проведено чотири засідання).  Систематично проводяться  виховні години та бесіди   з учнями на правову тематику, з батьками ведуться розмови на класних батьківських  та загальношкільних батьківських зборах.

Велика увага  приділяється  трудовому вихованню та профорієнтаційній роботі, підготовці дітей до самостійного життя. З метою формування уявлення дітей  про багатогранність професій та пропагандування сільськогосподарської направленості, сприяння емоційно- ціннісному ставленню до життя через професії, та підготовка до соціалізації через формування навичок та умінь дорослого життя проводились бесіди: «Ким бути? Здібності людини та вибір професії»,  «Справа мого життя», «Професії різні важливі, професії різні потрібні» та інші. Важливою ділянкою роботи в ліцеї є виховання ціннісного ставлення до праці та природи, спрямоване на формування творчої, працелюбної особистості та забезпечення молодого покоління науковими знаннями про взаємозв’язки природи і суспільства. Традиційними стали трудові десанти на території сільських парків,  де учні прибирають прилеглу територію, слідкують за чистотою біля будівлі закладу, висаджують квіти. В межах природоохоронних акцій у КЗ проводились конкурси дитячої творчості «Природа очима дітей», акція з озеленення територій закладу, упорядкування могили загиблих воїнів, що знаходиться  на території сільської ради.

Профорієнтаційна робота у КЗ  здійснюється як на уроках, так і в позаурочний час.  Якісному вихованню ціннісного ставлення до праці сприяють екскурсії на виробництво, позакласні виховні форми діяльності, зустрічі з представниками  місцевих органів влади, головними спеціалістами ТОВ «СК «Восток»». Вибору професійного напрямку випускниками сприяє термінал встановлений центром зайнятості.

Створення умов для забезпечення психічного та фізичного здоров’я учнів та педагогів.

Проводилася робота з батьками (бесіди, лекції). Проводилися заходи щодо корекції факторів негативного впливу учнівського середовища на формування здоров’я дитини:

 • залучення учнів до роботи в шкільних гуртках та поза межами школи;
 • рейд-огляд школи, медичний огляд, бесіди з профілактики та пропаганди здорового способу життя;
 • тиждень з попередження травматизму і формування навичок здорового способу життя;
 • зустрічі з лікарями-спеціалістами та працівниками правоохоронних органів

– проведення спортивних змагань (футбол, баскетбол, волейбол, настільний теніс);

– проведення анкетування з метою виявлення чинників, які впливають на формування навичок здорового способу життя;

 • проведення фізкультурних хвилинок на уроках, рухливих ігор на перервах;
 • випуск стіннівок, газет, плакатів, малюнків учнями школи під час проведення тематичних днів, тижнів, місячників з попередження дитячого травматизму та формування навичок здорового способу життя;

У результаті проведених заходів спостерігаються позитивні зміни в поведінці й діяльності учнів, психологічному кліматі в учнівському середовищі, покращується міжособистісна взаємодія серед усіх учасників навчально-виховного процесу

 • НЕДОЛІКИ: – зустрічі з лікарями-спеціалістами та працівниками правоохоронних органів
 • !!! наступають канікули – відповідальність та контроль батьків!!!

Профілактичне медичне обстеження

Рівень навчальних досягнень учнів у великій мірі залежить від їх стану здоров’я. Всі учні один раз на рік проходять медичний огляд. ЯКІСТЬ!!! . На батьківських зборах регулярно заслуховуються питання щодо зміцнення здоров’я дітей, у школі виконуються заходи щодо профілактики захворювань та оздоровлення учнів.

За підсумками медичного огляду 2020 року : (таблиця)

    Основна група Спецгрупа Підготовча група
Всього по ліцею 45 38 83

Протягом навчального року учні ліцею були забезпечені засобами невідкладної першої допомоги. Травмувань, які б спричинили довготривалу хворобу, не було. Усі учні призовного віку вчасно пройшли медичну комісію при військовому комісаріаті та одержали приписне свідоцтво.

У створенні здоров’язбережного освітнього середовища визначна роль належить розвитку рухової активності школярів, поєднання рухового і статичного навантаження. Недостатній рівень рухової активності негативно позначається на стані здоров’я дітей. Поширеність захворювань у дітей усіх вікових груп за останні роки значно зросла, до закінчення школи стан здоров’я учнів суттєво погіршується. Опрацювання даних медичного огляду показало, що з 166  чоловік, які були оглянуті , 64 учні – здорові, 102-  учнів мають захворювання різного характеру. Найбільш розповсюдженим є  хірургічні захворювання,  захворювання органів дихання та серцево – судинні захворювання.  Їх мають хірургічні –  53 учні, органів дихання -14 учнів, серцево – судинні -11  учнів  . Останні  учні мають захворювання слідуючих напрямів: хірургічні – 53  чол., органів дихання  – 14 чол., ВСД  – 10 чол., органів зору – 13 чол., серцево – судинні – 11 чол., неврологічні – 5 чол., ожиріння – 2 чол. З 166  учнів  ліцею до І групи здоров’я відносяться 45 учня, до ІІ групи – 73 учнів, до ІІІ групи – 48 учнів. В основній групі фізичної культури  можуть займатися 45 учнів , в підготовчій – 83 учнів. Звільнені  від занять фізичною культурою 2 учні, рекомендовано заняття фізкультурою у спеціальній групі 38 учнів. З метою попередження захворювань постійно проводилася спільна робота медичного працівника Курило Т.В., вчителів, батьків, учнів, спеціалістів місцевого виробництва по профілактиці захворювань, формуванню здорового способу життя, попередженню травматизму, дотриманню режиму дня, формування правильної осанки тощо.  Взято під  контроль режим дня, фізичні навантаження учнів, що мають захворювання. Продовжується  робота по веденню щоденника здоров’я кожним учнем, де фіксуються  дані розвитку кожної дитини, її фізичні навантаження.

Харчування.

Важливе значення для росту та  розвитку дитячого організму має харчування. В КЗ організоване щоденне гаряче харчування в їдальні. Приміщення їдальні відповідає СНіП,  харчовий блок забезпечений необхідним обладнанням, хоча деяке потребує обновлення,  достатня кількість столів у їдальні. Учні 1 – 4 класів у кількості 65 чоловік   були охоплені 2-х разовим гарячим харчуванням: за рахунок бюджету і за  позабюджетні кошти. Учні 5 – 11 класів у кількості 97 чоловік охоплені 1 –м разовим гарячим харчуванням  за позабюджетні кошти (за договором з ТОВ «СК «Восток»). Всього охоплено гарячим харчуванням 175 учнів, що становить 100% . Вартість харчування учнів становить 15 грн. Харчування здійснюється за графіком на великих перервах. Меню – різноманітне, включає в себе три страви, кожного дня обов’язково – салат з свіжих овочів. Проблема гарячого харчування та виконання норм харчування учнів є важливою для адміністрації, учителів, батьків, вона постійно розглядалася на нарадах при директорі, Раді КЗ. За харчуванням здійснювався щоденний контроль адміністрацією, медичним працівником Курило Т.В., черговим вчителем, членами Ради закладу. Щодня знімається бракераж сировини і готової продукції, що реєструється у відповідних журналах. З метою виховання культури харчування, пропаганди ЗСЖ серед учнів проведені години спілкування, позакласні тематичні заходи, свята.

Соціальний захист учнів закладу
Основним напрямком роботи щодо забезпечення соціальної підтримки дітей пільгових категорій є виявлення, облік і створення умов для їх навчання, виховання й розвитку.  На початку навчального року з метою обліку дітей і сімей, які потребують соціальної підтримки, проводився огляд  інспектором з охорони дитинства, під час якого складені соціальні паспорти класів, оновлено банк даних сімей і дітей. Класні керівники вивчали умови проживання учнів. Дітям з малозабезпечених сімей надавалася допомога у вигляді безкоштовного харчування в закладі, придбання одягу, взуття , надання путівки для відпочинку в таборі., Усі учні пільгових категорій пройшли поглиблений медичний огляд, отримували безкоштовне гаряче харчування, 4 учні протягом року оздоровилися та відпочили в санаторіях України.

Проводилася   робота і з дітьми з девіантною поведінкою. На внутрішньо -шкільному обліку таких дітей немає, але в 4,6 класах класні керівники тримають під контролем таких дітей(2), прводиться індивідуальна робота з ними, робота з батьками. Суттєвим недоліком є те, що у нас майже немає зв’язку з дільничим інспектором та районними службами, які за  відсутністю транспорту не відвідують КЗ навіть на прохання.

Протягом 2019/2020 навчального року особлива увага приділялася захисту  дітей соціально незахищених категорій;  малозабезпечених та багатодітних сімей, дітей, позбавлених батьківського піклування, неповних сімей.

У школі сформовано банк даних дітей пільгових категорій:

 • 2 сиріт, що перебувають під опікою;
 • 7 дітей напівсиріт;
 • 16 дітей 15 одиноких матерів;
 • 34 дитина із 16 багатодітних сімей;
 • 3 дітей батьки яких приймали участь в АТО;
 • 4 дітей із малозабезпечених сімей.

Відповідно до діючого законодавства та наданих державою соціальних гарантій

впродовж 2019/2020 навчального року діти соціально незахищених категорій забезпечувалися державними пільгами:

– діти, із малозабезпечених сімей, сироти і діти батьки, які приймали участь в АТО 100% харчувалися безкоштовно;

Діти пільгових категорій   отримали новорічні подарунки за рахунок бюджетних і позабюджетних коштів. Вони були залучені до участі в усіх заходах, які проводилися до Дня захисту дітей, Новорічних і Різдвяних свят.

Соціальний захист працівників:

 • своєчасно виплачується зарплата, оздоровчі, ст..57 (100 %)
 • виплачуються лікарняні. за бажанням – санаторно-курортне лікування
 • безкоштовне харчування
 • відпустки
 • грамоти, подяки
 • святкові заходи з вітаннями та преміюванням
 • поїздки на зустрічі, концерти,

Недолік:       відпустки без збереження заробітної плати.

 

Охорона праці

Відповідно до вимог чинного законодавства в НВК створена система управління охороною праці. Наказом визначені особи, які відповідають за організацію охорони праці в школі, пожежну безпеку й електробезпеку. Для створення безпечних умов навчання в кабінетах фізики, хімії, біології, інформатики, обслуговуючої праці, спортивній залі й майстернях призначені відповідальні за безпеку життєдіяльності, у навчальних кабінетах – завідуючі кабінетів.

На серпневих засіданнях педради затверджуються правила внутрішнього трудового розпорядку, колективний договір, план роботи КЗ на навчальний рік, де передбачені заходи з охорони праці.

Відповідно до законів України «Про охорону праці» й «Про колективні угоди» між дирекцією ЗО та профспілковим комітетом підписано Колективний договір, у якому визначено обов`язки сторін щодо організації безпечних та нешкідливих умов праці, а також щодо реалізації прав і соціальних гарантій на охорону праці.

Двосторонні обов’язки в Колективному договорі обговорено з урахуванням усіх положень чинного законодавства, чому передували колективні переговори. Ураховані всі пропозиції працівників,  стану виробничого травматизму, професійних захворювань.

Для зниження впливу шкідливих факторів на життя й здоров’я працівників і учнів ліцею в кабінетах фізики, хімії, біології, інформатики, обслуговуючої праці, майстернях, спортзалах передбачено проведення інструктажів. У цих кабінетах на видному місці розміщено інструкції та пам’ятки з техніки безпеки та охорони праці.

На засіданнях педагогічної ради, інструктивно-методичних нарадах або на засіданнях профспілкового комітету заслуховувалися звіти про виконання заходів, наказів, інструкцій із техніки безпеки, обговорені  результати проведеної роботи. 3 нещасні випадки, які трапилися з дітьми в побуті,  не залишилися без уваги адміністрації й педагогічного колективу.

Проводилася постійна робота з дотримання техніки безпеки: створено куточки безпеки життєдіяльності; заклад освіти забезпечено протипожежним інвентарем, але недостатньо; на всіх розетках змінної напруги є маркування; здійснено перевірку заземлення й опору ізоляції, але роботи по виправленню виконані частково із-зі нестачі коштів.; зібрані методичні матеріали з питань охорони праці; на всіх сходах означено план евакуації; пожежні виходи функціонують. Створення безпечного середовища під час освітнього процесу – одне з пріоритетних завдань адміністрації та всього колективу КЗ.

Під час пандемії COVID – 2019 усі працівники закладу отримали пам’ятки щодо безпечної поведінки під час карантину. У період з 16.03.2020 по 31.05.2020 педагогічні працівники з метою збереження життя і здоров’я  виконували свої посадові обов’язки дистанційно, обслуговуючий персонал був переведений на гнучкий графік.   У школі введений масковий режим, приміщення постійно провітрюються, регулярно проводиться вологе прибирання та протирання поверхонь. Усі масові заходи скасовані, або проводились у режимі онлайн.

Фінансово-господарська діяльність

Мої зусилля та зусилля колективу, батьківської громадськості були спрямовані на створення безпечних та комфортних умов перебування дітей у школі, збереження здоров’я учасників навчально-виховного процесу шляхом розвитку матеріально-технічної бази закладу.

Фінансування потреб школи проводиться централізованою бухгалтерією районного відділу освіти Ізюмської РДА. Працівниками бухгалтерії районного відділу освіти Ізюмської РДА планово проводиться інвентаризація майна, зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає.

Будівлі ліцею виповнилося 38 років. Стан збереження задовільний, будівля й приміщення в цілому відповідають державним санітарним нормам облаштування і утримання ЗСО. Будівля має покрівлю, що знаходиться в задовільному стані. Система пожежогасіння відповідає вимогам пожежної безпеки: кількість вогнегасників є нормативною. На сьогодні система холодного й гарячого водопостачання, каналізації та опалення знаходяться в задовільному стані, тому що регулярно здійснюється профілактичний ремонт окремих комунікацій. Контроль за станом приміщень із збоку керівництва школи здійснюється постійно. Санітарний стан приміщень, коридорів, рекреацій, шкільної їдальні задовільний. Забезпечується порядок в шкільному приміщенні завгоспом, 5 прибиральницями,  робітником по ремонту.

Ремонт закладу здійснюється силами батьківських колективів, спеціалістів ТОВ «СК  «Восток». Протягом ремонтної чверті 2019 року зроблено косметичний ремонт кабінетів, рекреацій, їдальні, замінені шпалери в кабінетах ЗВ та 2 класу, замінені крани в рукомийниках. За кошти  бюджету:

– придбано комплект меблів в кабінет 1 класу, для роботи в умовах НУШ для 1 класу придбано: екран, проектор, МФО, ламінатор;

За кошти ТОВ «СК «Восток»:

 • придбано магнітну дошку для 1 класу;
 • відремонтовано спортивну залу;
 • – придбано інтерактивний комплекс для 4 класу.

Частина намічених заходів: ремонт цоколя, даху сарая, промивка системи опалення залишається проблематичною із-за відсутності коштів.

Багато роботи по забезпеченню працездатності НЗ виконується за рахунок ТОВ СК «Восток»,- водопостачання, викачка вигрібної ями, розчищення снігу, ремонт обладнання їдальні, та підрозділів.
Адміністрацією КЗ приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори, вестибюль школи поступово поповнюються новими сучасними стендами, активно проводиться робота по озелененню коридорів. Подвір’я школи завжди прибране, доглянуте, своєчасно обрізуються дерева, кущі, проводиться скошування трави на газонах. . На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом року доглядаються учнями КЗ.
До управління справами КЗ залучені батьки. У закладі освіти діє рада ліцею.  В кожному класі є батьківські комітети. Вони є учасниками педагогічних рад, беруть участь у шкільниіх рейдах, запрошуються на відкриті заходи та уроки. Члени шкільної ради та батьківських комітетів є ініціаторами цікавих справ, які проходять у школі та за її межами. На засіданнях шкільної ради затверджується робочий навчальний план закладу, розглядається питання навчання та оздоровлення учнів, ремонту КЗ та багато інш. Саме наша співпраця є запорукою функціонування і розвитку нашої школи. Велике спасибі Вам, батьки, за взаєморозуміння та підтримку, як моральну так і матеріальну.
Вчителі та батьки тісно співпрацюють між собою.

 

 1. Питання, що залишаються для подальшої роботи:

Необхідність будувати освітній процес так, щоб у ньому багато часу займало не пасивне сприймання навчальної інформації, а активна, самостійна, пошукова діяльність учнів, що сприяло б підвищенню навчальної мотивації учнів на компетентнісній основі на всіх ступенях навчання;

 • Постійне впровадження комп’ютерних технологій у освітній процес;
 • Друкування власних доробок педагогів у періодичних виданнях;
 • Зміцнення матеріально-технічної бази КЗ;
 • Участь в проектах по отриманню грандів для зміцнення матеріально-технічної бази;
 • Підтримка обдарованих дітей;
 • Виховання Людини, Патріота!
Стиль керівницва нашим ЗО більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Я, як директор, у роботі з працівниками дотримуюсь партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. У зв’язку з цим, я надаю колегам більше самостійності, відповідної їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей. Таких якостей у адміністративній роботі вимагаю не тільки від себе, а й від своїх заступників.
Як посадова особа, я розглядаю звернення громадян, в основному це усні звернення батьків. Намагаюся всі питання розглянути обєктивно і по можливості надати допомогу. Відвідую батьківські збори, засідання батьківських комітетів, свята, які проводяться в класах (вся ця робота висвітлюється на сторінках інтернет- видань району, управління освіти та на шкільному сайті).
Я хочу висловити свою подяку батькам, педагогічному та технічному колективу, за тісну і злагоджену співпрацю. Я відчуваю велику відповідальність за результати своєї роботи.
І педагоги, і учні, і батьки люблять свій заклад. Цінують його традиції, звичаї. Але ми не повинні заплющувати очі на недоліки. Ми повинні докласти всіх зусиль, щоб легко, радісно і творчо працювалося нам всім разом.
Плекаємо надію, що разом ми зможемо досягти намічених завдань і хай щастить нам всім в цьому.
Бажаю Вам усім хороших і щирих дітей, доброго літнього відпочинку, і всім здоров’я.
Дякую за увагу!

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «БУГАЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ

ІЗЮМСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

Протокол № 1 загальних зборів учнівського та педагогічного колективів,  батьківського комітету,

Ради ліцею, громадськості Бугаївського ліцею 13.06.2019 (Завантажити матеріали)

ЗВІТ

ДИРЕКТОРА Веприцької Н.І.

ПРО ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТОК

комунального закладу «бугаївський ліцей ізюмської районної ради ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ”

У 2018/2019 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ (тут)

 

БУГАЇВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС

ІЗЮМСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Протокол № 1

загальних зборів учнівського та педагогічного колективів, батьківського комітету,

Ради НВК, громадськості Бугаївського НВК

12.06.2018

Присутні – 45 чоловік ( представники батьківської громадськості (15 чол.) , трудового колективу

(15 чол) , учнівського колективу (15 чол.))

Запрошені: всі члени колективу НВК, сільський голова, спеціалісти ТОВ «СК Восток».

Присутні: голова Ізюмської РДА Шамрай Л.М.

Голова зборів – Малахова Л.О.

Секретар – Ворона Н.М.

Порядок денний:

1.Звіт директора НВК Веприцької Н.І. про свою діяльність за 2017/2018 навчальний рік.

2.Вибори складу Ради НВК.

 1. Вибори голови Ради НВК.
 2. Затвердження плану роботи Ради НВК на 2018/2019 навчальний рік.

1.Слухали:

1.1.Доповідь директора НВК Веприцької Н.І., яка вказала на проблему, за якою працює НВК, підбила підсумки роботи навчального закладу за минулий навчальний рік.

У 2017/2018 навчальному році:

– в дошкільному підрозділі працює 4 групи (ясельна, молодша різновікова, середня, старша), в яких виховується 71 дитина.

19 вихованців старшої групи за результатами психолого–медико–педагогічного обстеження готові до навчання в 1 класі

– в щкільному підрозділі навчається 175 учнів, з них учнів 1-4 класів – 69 чол., 5-9 класів – 84 учнів, 10-11 класів – 21 учень.

Середня наповнюваність класів становить 15 учнів.

Випускників 9 класу – 17 учнів, з них 2 учні отримали свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою.

Випускників 11 класу – 11 учнів, з них претендентів на нагородження золотою або срібною медаллю немає.

Проектна потужність НВК: школи – 446 місць, дошкільного підрозділу – 90 місць. На 01.05.2018 року в НВК навчаються та виховуються 175 учнів та 71 вихованець.

Перспективна мережа контингенту вихованців дошкільного підрозділу

Бугаївського НВК на 2017-2021 роки

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021

 

Кількість дітей 71 67 68 65

Перспективна мережа контингенту учнів Бугаївського НВК на 2017-2021 роки

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022
Кількість уч. 175 175 178 175 170

До закладу підвозяться 42 учні та 13 вихованців, 1 вчитель з селищ Розсохувате, Попасне, Сухий Яр, Чорнобаївка. Підвіз здійснюється шкільним автобусом. Автобус ПАЗ 32054 АХ 0416 АМ, рік випуску – 2005, потребує заміни.

Дошкільний підрозділ має укомплектовані 4 групові кімнати, спальні, музичну залу. Діти забезпечені іграшками, розвиваючими іграми.

До послуг учнів 12 навчальних кабінетів, з них 2 навчальні комплекси: «Кабінет географії» та «Кабінет фізики», 2 комп’ютерні класи (30 ПК), спортивна та актова зали, спортивний та футбольний майданчики, 2 майстерні, їдальня. У 2017/2018 навчальному році укомплектовані сучасним навчальним обладнанням (інтерактивними комплексами SMART) та новими меблями кабінет історії та суспільствознавства і кабінет української мови та літератури; нові меблі (парти та стільці) отримали кабінет початкових класів (2 клас), кабінет хімії та кабінет зарубіжної літератури.

Бібліотечний фонд налічує – 11965 примірників художньої та навчальної літератури.

Навчально-виховний процес здійснюється за одним профілем: універсальний (21 учень), на наступний навч. рік – 10 клас буде навчатися за філологічним рівнем.

 • безкоштовним харчуванням на 100% (61 учень) забезпечено учнів початкових класів та 3 учні пільгових категорій. За рахунок спонсорських коштів (ТОВ СК «Восток») харчується 112 учнів. Гарячим триразовим харчуванням забезпечено 71 вихованець дошкільного підрозділу НВК.

Педагогічний колектив нараховує 33 педагога: 20 вчителів, 1 практичний психолог, 10 вихователів, 1 інструктор з фізичного виховання, 1 музичний керівник. З них 24 чол. мають вищу освіту, 9 чол. – неповну вищу. На даний час 2 педагогічні працівники навчаються.

Педагогічний колектив працює над проблемою «Формування та розвиток фахової компетентності педагогічних працівників закладу як чинник модернізації змісту і методики дошкільної та шкільної освіти в умовах упровадження Базового компоненту дошкільної освіти й нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти».

На базі НВК діють «опорні школи»: з англійської мови (керівник Малахова Л.О.), з історії (керівник Дикань А.В.), з фізичної культури (керівник Теницький К.В.).

Протягом 2017/2018 навчального року педагогічні працівники школи були активними учасниками роботи РМО, семінарів та районних методичних заходів – взяли участь у 9-ти засіданнях РМО, 2-х районних семінарах-практикумах, 2-х обласних семінарах на базі КВНЗ ХАНО.

НВК з дослідно-експериментального закладу регіонального рівня переведено у розряд закладів, що здійснюють інноваційну діяльність, і отримав статус інноваційного закладу..

Протягом 2016/2017 навчального року учні НВК активно приймали участь в конкурсах творчих робіт, олімпіадах, інтелектуальних та спортивних змаганнях різних рівнів: шкільного, районного, обласного, всеукраїнського та міжнародного.

За підсумками 2017/2018 навчального року із 152-х учнів 2-11 класів навчальні досягнення високого рівня мають 18 учнів (11,8%), достатнього – 36 учнів (23,7%), середнього – 96 учні (63,2%), початкового – 2 учні (1,3%) .

За рейтингом складання ЗНО, складеним інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua», серед 417 ЗО Харківської області Бугаївський НВК займає 185 місце. В цьому році складають ДПА у формі ЗНО 11 учнів 11 класу:

з української мови – 11, з історії України – 11 (ЗНО – 11), з біології – 7 (ЗНО – 7), з англійської мови – 1 (ЗНО – 1), з географії – 3 (ЗНО -4).

ЗНО – з математики – 3, з хімії – 4.

Цьому процесу передувала значна підготовча робота.

Щодо результатів тестування серед наших випускників то в цілому результати тестів відповідають рівню оцінювання у школі.

На шкільному рівні проводилася значна позакласна робота з навчальних предметів: предметні тижні, конкурси, змагання, виставки учнівських творчих робіт – творів, рефератів, проектів, плакатів, газет, малюнків; шкільні олімпіади, ранки, вечори, тематичні лінійки.

Директор наголосила на забезпеченні належного стану матеріально-технічної бази НВК.

Ремонт НВК здійснюється в основному через спонсорські внески батьків, ТОВ «СК «Восток». В 2016 – 2017 роках – за кошти державного бюджету заміна вікон на енергозберігаючі, залишилися укоси зовнішні – 57 тис. виділено районним бюджетом на їх облаштування. Частина намічених заходів: ремонт цоколя, даху сарая, промивка системи опалення залишається проблематичною із-за відсутності коштів.

В закладі є кабінет фізики, забезпечений необхідним обладнанням для виконання демонстраційних дослідів, лабораторних робіт та фізичного практикуму. У грудні 2015 року – кабінет фізики обладнано комплектом вчителя та учня «Цифрова лабораторія EINSTEIN» та 3 ноутбуками, екраном, багатофункціональним пристроєм Canon MF 3010.

Кабінет інформатики №1 (11 комп’ютерів). Всі комп’ютери в кабінеті з’єднані між собою локальною мережею і мають доступ до інтернету. Кабінет інформатики №2 Всі комп’ютери (12 шт) в кабінеті з’єднані між собою локальною мережею і мають доступ до інтернету. 3 вересня 2015 року було відкрито комп’ютерний клас імені Януша Корчака за сприяння Генерального Консульства республіки Польща в Харкові та фонду ім.А. Первозваного( 1+7 ноутбуків, меблі, плакати). 2009 рік – отримано сучасний кабінет географії з меблями, наочними посібниками, мультимедійною дошкою, проектором та ноутбуком. 2013 рік – кабінет англійської мови обладнано інтерактивним комплексом «SmartBoard». Вересень 2017 року – кабінет історії та правознавства й кабінет української мови та літератури обладнано інтерактивними комплексами «SmartBoard» (спонсорська допомога), для адміністративної роботи отримали 2 ноутбуки: школа, д/ш підрозділ, принтер – за кошти відділу освіти. 1 грудня 2017 року в Бугаївському НВК було відкрито 2 іменних кабінети: кабінет української мови імені Г.С.Сковороди та кабінет географії імені Ф.Нансена. Відкриті за сприяння фонду ім. Андрія Первозваного та ТОВ «СК «Восток».

В серпні – грудні 2017 – в 4 кабінети середньої та старшої ланки та 1 кабінет початкових класів закуплено комплекти меблів ( 1- за рахунок бюджету, 4 – за кошти Бугаївської с/р). на даний момент всі класи, окрім 3, забезпечено новими сучасними меблями-трансформерами.

Частина намічених заходів: ремонт цоколя, даху сарая, промивка системи опалення залишається проблематичною із-за відсутності коштів. Проблемним також залишається забезпечення меблями класних кімнат. Наявні парти і стільці псуються через свій вік.

Ніна Іллівна наголосила на дотриманні техніки безпеки, охорони праці, проаналізувала організацію харчування дітей і працівників, літнє оздоровлення, розповіла про моральне та матеріальне стимулювання учнів та працівників. Були названі й проблеми: зниження кількості учнів у школі з роками, відсутність бази та годин для відповідного профільного навчання, оновлення матеріальної бази кабінетів, відсутність коштів на ремонт цоколя, даху на шкільному гаражі, проблеми з: водою, вікнами, системою опалення, каналізацією. Педпрацівники і морально, і матеріально стимулюються, але обслуговуючий персонал не забезпечується спецодягом. Звернення громадян всі розглянуті, надані відповіді, питання вирішені.

 1. Виступили:

1.1. Щербак Н.В.. член батьківського комітету 3 класу, запропонувала вибрати лічильну комісію в кількості 3-х чоловік з числа батьків ( Сідаш Р.А., Ровчак Л.М., Ліснича А.Л.) для проведення голосування та встановлення оцінки роботи директора НВК за 2017/2018 навчальний рік.

1.2. Мазур О.М., член батьківського комітету 9 класу, зазначила, що в НВК добре налагоджена робота з патріотичного виховання учнів, наголосила на посиленні підготовки учнів до районних та обласних олімпіад, на заходах, які треба спланувати ще з дошкільного підрозділу для зниження та профілактики захворюваності дітей (урізноманітнення рухового режиму, загартовування).

1.3. Титаренко Н.А., член батьківської громадськості, оцінила роботу директора задовільною, наголосила на подальшій співпраці директора НВК з відділом освіти, райдержадміністрацією, районною радою з питань ремонту приміщень НВК, забезпечення груп, спалень, класів меблями.

1.4. Шамрай Л.М., голова Ізюмської РДА, звернула увагу батьків на те, що важливими чинниками становлення особистості є виховання дітей. Зупинилася на питаннях оновлення МТБ закладу, створенні освітнього округу на базі Бугаївського НВК та Олександрівської зош І-ІІІ ст., питанні з водопостачанням ( 07.06.2018 обласна рада виділила кошти для облаштування глибинної свердловини в селі, виділені кошти на обладнання двох навчальних кабінетів у Бугаївському НВК у сумі 493 тис. грн.) Також Любов Миколаївна зазначила, що в цьому році планується купівля автобусу для навчального закладу.

1.5. Сідаш Р.А, член батьківського комітету НВК, оголосив результати підрахунків лічильної комісії ( оцінка роботи директора НВК: із 45 чоловік – 45 голосів– задовільно).

 1. Ухвалили:

1.1. Роботу директора Бугаївського НВК Веприцької Н.І. за 2017/2018 навчальний рік вважати задовільною.

 1. Слухали:

2.1. Ровчак Т.Є., голову Ради НВК. Повідомила, що робота ради НВК будувалася у відповідності до Положення про раду загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом Міносвіти і науки України 27.03.2001 р. № 159, та плану Ради НВК на 2017/2018 н.р.

Протягом року була пророблена велика спільна робота НВК і ради НВК щодо роботи з дітьми з неблагонадійних сімей, харчування, організації дозвілля, оздоровлення.

2.Виступили:

2.1. Малахова Л.О., запропонувала продовжити роботу Ради НВК та оновити склад Ради.

2.2. Ліснича А.Л., яка запропонувала обрати Раду НВК в кількості 16 осіб, по 4 чоловіки від батьків, учнів, трудового колективу НВК та громадськості.

2.3. Пелих К.Є., запропонувала обрати Раду НВК в складі:

Трудовий колектив:

2.3.1. Лещенко Олександр Вікторович – вчитель трудового навчання НВК;

2.3.2. Бобрусь Алла Григорівна – вихователь НВК;

2.3.3. Сапальова Анна Вікторівна – завгосп НВК;

2.3.4. Теницький Костянтин Володимирович – вчитель фізичної культури НВК;

Громадськість села:

2.3.5. Дикань Олександр Вікторович – сільський голова;

2.3.6. Ровчак Андрій Якович – директор ТОВ ,,СК,,Восток”;

2.3.7. Єрьоміна Олена Василівна – головний економіст ТОВ ,,СК,,Восток”;

2.3.8. Курило Тетяна Вікторівна – медичний працівник СВЗГСМ;

Батьки:

2.3.9. Ровчак Тетяна Євгеніївна – член батьківського комітету 9 класу;

2.3.10. Штельмахова Ольга Миколаївна – член батьківського комітету 2 класу;

2.3.11. Васькін Сергій Анатолійович – член батьківського комітету 6 класу;

2.3.12. Корзун Олена Андріївна – член батьківського комітету 10 класу;

Учні:

2.3.13. Тітова Дарина – учениця 9 класу;

2.3.14. Пушкарьова Крістіна – учениця 10 класу;

2.3.15. Мазур Владислав – учень 10 класу;

 1. Роль Кристина – учениця 11 класу.

2.Ухвалили:

2.1. Обрати Раду НВК в складі:

2.1.1. Лещенко Олександр Вікторович – вчитель трудового навчання НВК;

2.2.2. Бобрусь Алла Григорівна – вихователь НВК;

2.2.3. Сапальова Анна Вікторівна – завгосп НВК;

2.2.4. Теницький Костянтин Володимирович – вчитель фізичної культури НВК;

2.2.5. Дикань Олександр Вікторович – сільський голова;

2.2.6. Ровчак Андрій Якович – директор ТОВ ,,СК,,Восток”;

2.2.7. Єрьоміна Олена Василівна – головний економіст ТОВ ,,СК,,Восток”;

2.2.8. Курило Тетяна Вікторівна – медичний працівник СВЗГСМ;

2.2.9. Штельмахова Ольга Миколаївна – член батьківського комітету 2 класу;

2.2.10. Васькін Сергій Анатолійович – член батьківського комітету 6 класу;

2.2.11. Ровчак Тетяна Євгеніївна – член батьківського комітету 9 класу;

2.2.12. Корзун Олена Андріївна – член батьківського комітету 10 класу;

2.2.13.Тітова Дарина – учениця 9 класу;

2.2.14. Пушкарьова Крістіна – учениця 10 класу;

2.2.15. Мазур Владислав – учень 10 класу;

2.2.16. Роль Кристина – учениця 11 класу.

2.2. Встановити термін повноважень Ради НВК на 2018/2019 н.р. – 1 рік з дня затвердження

складу.

 1. Слухали:

3.1. Веприцьку Н.І., яка зазначила на необхідності вибрати голову Ради НВК на 2018/2019 н.р.

 1. Виступили:

3.1. Васькін С.А., член Ради НВК, запропонував обрати головою Ради НВК Ровчак Т.Є.

3.2. Дикань О.В., член Ради НВК, підтримав пропозицію обрати головою Ради НВК Ровчак Тетяну Євгеніївну.

3.Ухвалили:

3.1. Затвердити Ровчак Т.Є. головою Ради НВК на 2018/2019 н.р.

 1. Слухали:

4.1. Ровчак Т.Є., голову Ради НВК, яка познайомила з планом роботи Ради НВК на 2018/2019 н.р.

 1. Виступили:

4.1. Кохан О.В., запропонувала затвердити план роботи Ради НВК на 2018/2019 н.р.

 1. Ухвалили:

4.1. Затвердити план роботи Ради НВК на 2018/2019 н.р.

Голова зборів: Малахова Л.О.

Секретар: Ворона Н.М.