прапор Украiни герб Украiни
Комунальний заклад "Бугаївський ліцей Куньєвської сільської ради Ізюмського району Харківської області"
герб Бугаївський НВК  прапор Бугаївський НВК

Послуги

Видача єдиного квитка

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги:
Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування».
Пункт 11 Постанови  Кабінету Міністрів України від  05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та  матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування», Інструкції про виготовлення і правила користування Єдиним квитком для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків, затвердженою наказом Міністерства освіти України від 19.06.96 № 216, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.07.96 за № 389/1414, пунктів 21-24 постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини».
Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання послуги, а також вимоги до них:
Для надання послуги громадяни подають до відділу освіти наступні документи:
1. заяву (в довільній формі, зразок додається) про видачу єдиного квитка (у разі повторної видачі єдиного квитка необхідно зазначити причину видачі нового квитка);
2. фотокартку дитини розміром 3х4;
3. єдиний квиток, який видавався раніше та потребує заміни.
Надається тільки вичерпний перелік документів.
Послуга безоплатна.

Отримання дубліката документа про освіту

1. Надати оголошення в друкованих засобах масової інформації, в якому мають бути зазначені назва документа,  його номер та дата видачі, на чиє ім’я виданий, яким  закладом освіти, та про визнання його недійсним. Зразок оголошення.

2. Написати заяву на ім’я керівника закладу освіти, в якій зазначити причину, прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання, телефон (за наявності); найменування документа,  який втрачено, назва закладу освіти та дата його закінчення, згода на обробку персональних даних, інші відомості, якщо Ви вважаєте їх суттєвими для видачі дубліката. Зразок заяви.

3. Разом із заявою необхідно надати:

  • копію документа про освіту, якщо така існує;
  • копію першої сторінки паспорта та свідоцтва про шлюб (у разі зміни прізвища);

“Порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту для середніх загальноосвітніх навчальних закладів”

“Про затвердження Порядку замовлення, обліку і видачі дублікатів та виправлених документів про загальну середню освіту державного зразка особам, які здобули загальну середню освіту у навчальних закладах на тимчасово окупованій території України та у навчальних закладах окремих населених пунктів Донецької та Луганської областей” наказ МОНУ від 08.08.2014 №917

 

 

Керівнику закладу освіти

 Перелік документів, необхідних для замовлення дубліката документа про освіту, які надаються до відділу освіти

1. Підтвердження замовлення закладу освіти на  виготовлення   дубліката за встановленими формами(3 екз.).

2. Ксерокопію документа про освіту або сторінок Книги обліку та видачі атестатів про повну загальну загальну середню освіту або свідоцтв про базову загальну середню освіту (3 екз., завірених печаткою та підписом керівника закладу освіти).

3. Архівна довідка закладу освіти на момент вручення оригіналу документа про освіту (3 екз.).

4.  Копію (ксерокопію) паспорта (свідоцтва про народження) заявника 1 сторінка (3 екз., завірених печаткою та підписом керівника закладу освіти). За необхідності з перекладом, завіреним нотаріально.

5.  Копія (ксерокопія) свідоцтва про укладення шлюбу (інші документи) в разі зміни прізвища (імені, по батькові) (3 екз., завірених печаткою та підписом керівника закладу освіти).

 Перелік документів, необхідних для замовлення передруку документа про освіту, які надаються  до відділу освіти

1.  Підтвердження замовлення закладу освіти на  виготовлення   передруку за встановленими формами(3 екз.).

2.  Ксерокопію документа про освіту або сторінок Книги обліку та видачі атестатів про повну загальну загальну середню освіту або свідоцтв про базову загальну середню освіту (3 екз., завірених печаткою та підписом керівника закладу освіти).

3.  Архівна довідка закладу освіти на момент вручення оригіналу документа про освіту (для документів про освіту, виданих до 2005 року) (3 екз.).

4.  Копію (ксерокопію) паспорта (свідоцтва про народження) заявника 1 сторінка (3 екз., завірених печаткою та підписом керівника закладу освіти). За необхідності з перекладом, завіреним нотаріально.

5.  Копія (ксерокопія) свідоцтва про укладення шлюбу (інші документи) в разі зміни прізвища (імені, по батькові) (3 екз., завірених печаткою та підписом керівника  закладу освіти).

6.  Акт знищення документа про освіту. (3 екз., завірених печаткою та підписом керівника закладу освіти).

Форми (зразки) документів, які необхідні для виготовлення дубліката документа про освіту або його передрук

Заява

Оголошення

Наказ дублікат

Наказ передрук

Акт про знищення документа про освіту

Архівна довідка про історичні назви

Анкета випускника

Акт знищення зіпсованого бланка додатка

 

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ для оплати документів станом на 01.01.2019 року.

ТОВ”РЦ”Студсервіс”, 61050, м.Харків, Харківська набережна 6

р\р 26006446863600 у ПАТ “УкрСіббанк”, МФО 351005, код 31631511

ІПН 316315120330, № св 100157987

Вартість:

дубліката атт.+додаток = 84,72 грн.;

передрука атт.+додаток = 58,62 грн.;

дубліката св-ва + додаток = 72,12 грн.;

передрука св-ва + додаток = 46,02 грн.;

додаток = 3,60грн.

Видача єдиного квитка

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги:
Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування».
Пункт 11 Постанови  Кабінету Міністрів України від  05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та  матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування», Інструкції про виготовлення і правила користування Єдиним квитком для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків, затвердженою наказом Міністерства освіти України від 19.06.96 № 216, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.07.96 за № 389/1414, пунктів 21-24 постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини».
Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання послуги, а також вимоги до них:
Для надання послуги громадяни подають до відділу освіти наступні документи:
1. заяву (в довільній формі, зразок додається) про видачу єдиного квитка (у разі повторної видачі єдиного квитка необхідно зазначити причину видачі нового квитка);
2. фотокартку дитини розміром 3х4;
3. єдиний квиток, який видавався раніше та потребує заміни.
Надається тільки вичерпний перелік документів.
Послуга безоплатна.

Отримання дубліката документа про освіту

1. Надати оголошення в друкованих засобах масової інформації, в якому мають бути зазначені назва документа,  його номер та дата видачі, на чиє ім’я виданий, яким  закладом освіти, та про визнання його недійсним. Зразок оголошення.

2. Написати заяву на ім’я керівника закладу освіти, в якій зазначити причину, прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання, телефон (за наявності); найменування документа,  який втрачено, назва закладу освіти та дата його закінчення, згода на обробку персональних даних, інші відомості, якщо Ви вважаєте їх суттєвими для видачі дубліката. Зразок заяви.

3. Разом із заявою необхідно надати:

  • копію документа про освіту, якщо така існує;
  • копію першої сторінки паспорта та свідоцтва про шлюб (у разі зміни прізвища);

“Порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту для середніх загальноосвітніх навчальних закладів”

“Про затвердження Порядку замовлення, обліку і видачі дублікатів та виправлених документів про загальну середню освіту державного зразка особам, які здобули загальну середню освіту у навчальних закладах на тимчасово окупованій території України та у навчальних закладах окремих населених пунктів Донецької та Луганської областей” наказ МОНУ від 08.08.2014 №917

 

 

Керівнику закладу освіти

 Перелік документів, необхідних для замовлення дубліката документа про освіту, які надаються до відділу освіти

1. Підтвердження замовлення закладу освіти на  виготовлення   дубліката за встановленими формами(3 екз.).

2. Ксерокопію документа про освіту або сторінок Книги обліку та видачі атестатів про повну загальну загальну середню освіту або свідоцтв про базову загальну середню освіту (3 екз., завірених печаткою та підписом керівника закладу освіти).

3. Архівна довідка закладу освіти на момент вручення оригіналу документа про освіту (3 екз.).

4.  Копію (ксерокопію) паспорта (свідоцтва про народження) заявника 1 сторінка (3 екз., завірених печаткою та підписом керівника закладу освіти). За необхідності з перекладом, завіреним нотаріально.

5.  Копія (ксерокопія) свідоцтва про укладення шлюбу (інші документи) в разі зміни прізвища (імені, по батькові) (3 екз., завірених печаткою та підписом керівника закладу освіти).

 Перелік документів, необхідних для замовлення передруку документа про освіту, які надаються  до відділу освіти

1.  Підтвердження замовлення закладу освіти на  виготовлення   передруку за встановленими формами(3 екз.).

2.  Ксерокопію документа про освіту або сторінок Книги обліку та видачі атестатів про повну загальну загальну середню освіту або свідоцтв про базову загальну середню освіту (3 екз., завірених печаткою та підписом керівника закладу освіти).

3.  Архівна довідка закладу освіти на момент вручення оригіналу документа про освіту (для документів про освіту, виданих до 2005 року) (3 екз.).

4.  Копію (ксерокопію) паспорта (свідоцтва про народження) заявника 1 сторінка (3 екз., завірених печаткою та підписом керівника закладу освіти). За необхідності з перекладом, завіреним нотаріально.

5.  Копія (ксерокопія) свідоцтва про укладення шлюбу (інші документи) в разі зміни прізвища (імені, по батькові) (3 екз., завірених печаткою та підписом керівника  закладу освіти).

6.  Акт знищення документа про освіту. (3 екз., завірених печаткою та підписом керівника закладу освіти).

Форми (зразки) документів, які необхідні для виготовлення дубліката документа про освіту або його передрук

Заява

Оголошення

Наказ дублікат

Наказ передрук

Акт про знищення документа про освіту

Архівна довідка про історичні назви

Анкета випускника

Акт знищення зіпсованого бланка додатка

 

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ для оплати документів станом на 01.01.2019 року.

ТОВ”РЦ”Студсервіс”, 61050, м.Харків, Харківська набережна 6

р\р 26006446863600 у ПАТ “УкрСіббанк”, МФО 351005, код 31631511

ІПН 316315120330, № св 100157987

Вартість:

дубліката атт.+додаток = 84,72 грн.;

передрука атт.+додаток = 58,62 грн.;

дубліката св-ва + додаток = 72,12 грн.;

передрука св-ва + додаток = 46,02 грн.;

додаток = 3,60грн.