прапор Украiни герб Украiни
Комунальний заклад "Бугаївський ліцей Ізюмської районної ради Харківської області"
герб Бугаївський НВК  прапор Бугаївський НВК

Номенклатура справ

Комунальний заклад «Бугаївський ліцей

Куньєвської сільської ради

Ізюмського району Харківської області»

(повна назва закладу)

 

НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

         на 2021 рік                                                                                              Наказ №1 від 02.01.2021

по КЗ “Бугаївський ліцей                                                                                                                                Куньєвської сільської ради 

Куньєвської сільської ради                                                                                                                                Харківської області”

 

Індекс справи Заголовок справи

(тому, частини)

Кіль-кість справ (то-мів, час-тин) Строк зберігання справи (тому, частини) і номери статей за переліком* Примітка

 

1 2 3 4 5
  01. Організація системи управління закладом  
01-01 Урядові та галузеві документи про загальну середню освіту (укази, постанови, доручення, накази, інструкції, рішення колегії, вказівки Міністерства освіти і науки України тощо) (копії) Доки не мине потреба

 

01-02 Урядові та галузеві документи про дошкільну освіту (укази, постанови, доручення, накази, інструкції, рішення колегії, вказівки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України тощо) (копії) Доки не мине потреба

 

01-03 Накази начальника районного відділу освіти з основної діяльності (копії) Доки не мине потреба
01-04 Накази директора ліцею з основної діяльності Постійно ст. 16а
01-05 Статут КЗ «Бугаївський ліцей Куньєвської сільської ради Ізюмського району Харківської області»  та зміни до нього Постійно

ст. 30

01-06 Інструкція з питань діловодства у  КЗ Постійно

ст. 20а

01-07 Колективний договір, укладений між адміністрацією  КЗ та трудовим колективом Постійно

ст.395-а

01-08 Правила внутрішнього трудового розпорядку 1 рік1
ст. 397
1 Після заміни новими
01-09 Протоколи засідань педагогічної ради

 

Постійно ст. 14а
01-10 Протоколи  загальних зборів (конференції) колективу КЗ

 

Постійно ст. 12а  

 

01-11 Протоколи Ради КЗ Постійно ст. 14а  
01-12 Протоколи піклувальної ради  закладу  загальної середньої освіти Постійно ст. 14а
01-13 Протоколи учнівського комітету  закладу  загальної середньої освіти Постійно ст. 14а
01-14 План роботи КЗ на поточний навчальний рік Постійно1

ст. 157а

1За наявності відповідних звітів – 5 р.
01-15 Приймально-здавальні акти з усіма додатками, складені в разі зміни директора  КЗ Постійно ст. 45а  
01-16 Паспорт ЗЗСО Постійно ст. 541
01-17 Документи (протоколи, акти, доповідні записки, звіти, довідки) про перевірку виконання колективного договору Постійно ст. 396
01-18  Документи (аналітичні огляди, довідки) про  виконання державних цільових, регіональних і місцевих програм в галузі освіти   5 р. ЕПК

ст.298

01-19 Документи (ліцензії, звіти, обґрунтування, подання тощо) з ліцензування  закладу   Постійно ст. 48
01-20 Листування з організаціями та установами  з основної діяльності 5 років ЕПК
ст. 23
01-21 Контрольно-візитаційна книга 3 роки

ст.122

01-22 Журнал реєстрації наказів директора КЗ з основної діяльності Постійно

ст. 121а

01-23 Журнали реєстрації прийому відвідувачів директором, завідувачем філії,  заступниками  КЗ 3 роки

ст. 125

01-24 Журнал реєстрації вхідної документації 3 роки

ст. 122

01-25 Журнал реєстрації вихідної документації 3 роки

ст. 122

01-26 Журнал реєстрації телефонограм 1 рік
ст. 126
01-27 Журнал реєстрації протоколів засідань педагогічної ради Постійно ст. 121а
01-28 Журнал реєстрації протоколів загальних зборів колективу Постійно ст. 121а
01-29 Журнал реєстрації протоколів загальних зборів (конференції) колективу  КЗ Постійно ст. 121а
01-30 Журнал реєстрації протоколів засідань Ради КЗ Постійно ст. 121а
01-31 Журнал реєстрації протоколів піклувальної ради  закладу  загальної середньої освіти Постійно ст. 121а
01-32 Журнал реєстрації протоколів учнівського комітету закладу  загальної середньої освіти Постійно ст. 121а
01-33 Книга обліку наслідків внутрішнього  контролю 3 років

ст.123

01-34 Реєстри на відправлену кореспонденцію 1 рік

ст. 128

 

01-35 Накази директора КЗ з адміністративно-господарської діяльності 5 років

Ст.. 16-в

01-36 Журнал реєстрації наказів директора КЗ з адміністративно-господарської діяльності 5 років

Ст.. 16-в

01-37 Концепція розвитку КЗ
01-38 Зведена номенклатура справ  закладу  загальної середньої освіти 5 років1

ст.112-а

1Після заміни новою та за умови складення зведених описів справ закладу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5
  02. Організація системи шкільної освіти  
02-01 Накази директора КЗ  щодо руху учнів 75 років
ст. 16б
02-02 Навчальний план  КЗ Постійно

ст. 552 б

02-03 Річні статистичні звіти з усіх основних видів діяльності  КЗ Постійно ст. 302б
02-04 Особові справи учнів 3 роки1

ст. 494б

Після закінчення або вибуття
02-05 Алфавітна книга запису учнів 10 років1

ст. 525є

 

За відсутності наказів про зарахування, відрахування, випуск, а також особових справ – 75 років
02-06 Відомості й виправдальні документи про причини пропуску занять учнями 1 рік
ст. 592
02-07 Документи (довідки, звіти, інформації тощо) про працевлаштування випускників  КЗ 3 роки

ст. 603

 
02-08 Документи (заяви, доповідні записки, довідки тощо) до наказів щодо руху учнів 5 років ЕПК
ст. 44б
 
02-09 Документи (інформації, довідки, виснов-ки тощо) щодо забезпечення профільного навчання в  КЗ 5 років ЕПК
ст. 542а
02-10 Документи (звіти, довідки, інформації тощо) щодо організації роботи з питань закінчення навчального року, проведення державної підсумкової атестації та випуску учнів 5 років ЕПК
ст. 298
02-11 Документи (копії наказів, інформації, довідки, звіти  тощо) щодо охоплення навчанням дітей шкільного віку 5 років ЕПК
ст. 298
02-12 Документи (копії наказів, інформації, довідки тощо) з питань організації індивідуального навчання 5 років ЕПК
ст. 298
 
02-13 Документи (копії наказів, листи, інформації тощо) щодо проведення навчальних екскурсій та навчальної практики 1 рік
ст. 587
 
02-14 Документи (подання, звіти, інформації тощо) щодо участі випускників КЗ у зовнішньому тестуванні 5 років
ЕПК
ст. 298
 
02-15 Документи (копії наказів, плани, інформації, звіти тощо) щодо організації відпочинку та оздоровлення дітей 5 років
ст. 303, ст. 794
 
02-16 Документи (заяви, оголошення в газеті,   заявка на передрук тощо) про видачу дублікатів атестатів про повну загальну середню освіту та свідоцтв про базову загальну середню освіту 5 років
ст. 132
 
02-17 Книга обліку та видачі Похвальних листів і Похвальних грамот 25 років  Строк зберігання встановлено на засіданні ЕПК Державного архіву Харківської області (протокол від  30.01.2019

№ 1

02-18 Книга обліку і видачі атестатів та додатків до атестатів про повну загальну середню освіту, Срібних і Золотих медалей 75 років Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.05.2011 № 423
02-19 Книга обліку і видачі свідоцтв та додатків до свідоцтв про базову загальну середню освіту 75 років Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.05.2011 № 423
02-20 Класні журнали 5 років
ст. 590
   02-21 Журнал реєстрації наказів щодо руху учнів 75 років ст. 121б
02-22 Журнал обліку роботи гуртків, факультативів 5 років
ст. 630
02-23 Журнал обліку пропущених і заміщених уроків 5 років
ст. 630
02-24 Журнал обліку робочого часу вчителів під час канікул 5 років
ст. 630
02-25 Журнал обліку робочого часу обслуговуючого персоналу 5 років
ст. 630
02-26 Номенклатура справ    розділу (витяг зі зведеної номенклатури справ) 3 роки 1

ст.112в

Після заміни новою та за умови переда-вання справ до архіву закладу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5
  03. Організація цивільного захисту      
03-01 Нормативно-правові документи з питань організації цивільного захисту (копії) Доки не мине потреба
03-02 Документи (звіти, інформації тощо) щодо основних заходів з цивільного захисту 5 років
ст. 1192
03-03 Номенклатура справ   розділу (витяг зі зведеної номенклатури справ) 3 роки 1

ст.112в

Після заміни новою та за умови передавання справ до архіву закладу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5
  04. Охорона дитинства

 

     
04-01 Нормативно-правові документи з питань охорони дитинства (копії) Доки не мине потреба
04-02 Документи (довідки, звіти, інформації тощо) щодо роботи з дітьми, які потребують соціального захисту 5 років ЕПК
ст. 44б, ст. 303
04-03 Документи (звіти, довідки, інформації) щодо організації харчування дітей в  КЗ 5 років ЕПК
ст. 44б, ст. 303
04-04 Документи (копії наказів, листи, програми, інформації тощо) щодо медичного обслуговування та охорони здоров’я учасників освітнього процесу

 

5 років ЕПК
ст. 44б, ст. 303
04-05 Документи (копії наказів, довідки, інформації тощо) щодо профілактики дитячого травматизму 5 років ЕПК
ст. 44б, ст. 303
04-06 Документи (списки, інформації, доповідні тощо) про надання учням матеріальної допомоги з фонду загальної середньої освіти

 

5 років ЕПК
ст. 44б, ст. 303
04-07 Документи (плани, акти, звіти, довідки, інформації тощо) щодо роботи з дітьми, схильними до правопорушень 5 років ЕПК
ст. 44б,
ст. 298
04-08 Документи (довідки, звіти, відомості, інформації тощо) про організацію дозвілля дітей під час шкільних канікул 5 років ЕПК
ст. 796
04-09 Акти розслідування нещасних випадків з дітьми 45 років ЕПК1
ст.453
1По­в’я­за­ні із зна­ч­ни­ми ма­те­рі­аль­ни­ми зби­т­ка­ми та люд­сь­ки­ми жертвами – постійно
04-10 Листування з органами і службами, причетними до захисту прав дітей з загальних питань (копії) Доки не мине потреба
04-11 Журнал реєстрації нещасних та смертельних випадків з дітьми 45 років1
ст. 477
Після закінчення журналу
04-12 Номенклатура справ   розділу (витяг зі зведеної номенклатури справ) 3 роки 1

ст.112в

Після заміни но-вою та за умови передавання справ до архіву закладу

 

 

 

1 2 3 4 5
  05. Охорона праці, техніка безпеки      
05-01 Нормативно-правові документи з питань охорони праці та техніки безпеки (копії) Доки не мине потреба
05-02 Документи (протоколи, звіти, довідки, інформації тощо) з охорони праці та техніки безпеки 5 років ЕПК
ст. 437
05-03 Документи (відомості, звіти, довідки тощо) про нещасні випадки та травматизм у  КЗ 45 років ЕПК1
ст.453
1По­в’я­за­ні із зна­ч­ни­ми ма­те­рі­аль­ни­ми зби­т­ка­ми та люд­сь­ки­ми жерт­ва­ми – постійно
05-04 Документи (акти, довідки, інформації тощо) щодо дотримання санітарно-гігієнічного режиму в КЗ 5 років ЕПК
ст. 434
05-05 Акти розслідування нещасних випадків з працівниками  закладу 45 років ЕПК1
ст.453
1По­в’я­за­ні із зна­ч­ни­ми ма­те­рі­аль­ни­ми зби­т­ка­ми та люд­сь­ки­ми жерт­ва­ми – постійно
05-06 Журнал реєстрації  нещасних та смертельних випадків з  працівниками  закладу 45 років1
ст. 477
1 Після закінчення журналу
05-07 Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці та пожежної безпеки 10 років1
ст. 481
1 Після закінчення журналу
05-08 Журнал реєстрації інструктажів з БЖД у  КЗ 10 років1
ст. 481
1 Після закінчення журналу
05-09 Номенклатура справ  розділу (витяг зі зведеної номенклатури справ) 3 роки 1

ст.112в

1 Після заміни новою та за умови передавання справ до архіву закладу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5
  06. Науково-методична робота  
06-01 Нормативно-правові документи щодо організації науково-методичної роботи (копії) Доки не мине потреба
06-02 Протоколи засідань методичної ради  КЗ Постійно
ст. 14а
06-03 Протоколи засідань атестаційної комісії  КЗ 5 років
ст. 636
06-04 План підвищення кваліфікації педагогічних кадрів 5 років ЕПК
ст.537
06-05 Звіти про проведення атестації 5 років
ст. 638
06-06 Документи (положення, протоколи, звіти тощо) щодо проведення спартакіад, спортивних змагань, свят тощо 5 років ст. 64б
06-07 Документи (звіти, інформації, протоколи, доповідні записки) про підготовку та проведення педагогічних читань, науково-методичних і науково-практичних конференцій, семінарів Постійно
ст. 18а
06-08 Документи (звіти, інформації тощо) щодо організації методичної роботи 5 років ЕПК
ст. 298
06-09 Документи щодо здійснення виховної роботи (накази, розпорядження, листи тощо) (копії) Доки не мине потреба
06-10 Документи (плани, протоколи, довідки, інформації тощо) щодо роботи шкільних методичних об’єднань Постійно
ст. 14а
06-11 Документи (копії наказів, плани-графіки, листування тощо) про підвищення кваліфікації та курсову перепідготовку педагогічних кадрів 5 років ЕПК
ст.618
06-12 Документи (акти, довідки, інформації) про стан викладання базових дисциплін 5 років ЕПК

ст.298

06-13 Документи (інформації, звіти, довідки тощо) щодо проведення державної підсумкової атестації учнів 5 років ст. 575
06-14 Документи (заявки, накладні, звіти тощо) щодо отримання навчальних програм і методичних посібників 1 рік
ст. 300,
ст. 308
06-15 Документи (програми, звіти, інформації, доповіді, довідки тощо) щодо роботи з обдарованими дітьми 5 років ЕПК
ст. 44б
ст. 298
06-16 Документи (заявки, умови проведення, довідки, програми, звіти тощо) про проведення конкурсів, фестивалів, виставок, учнівських олімпіад

 

5 років
ст. 64б
06-17 Документи (інформації, анкети, заяви тощо) щодо психологічного супроводу освітнього процесу 3 роки Строк зберігання встановлено на засіданні ЕПК Державного архіву Харківської області (протокол від 16.03.2011 № 2)
  Журнал щоденного обліку роботи практичного психолога 3 р.

Ст.122

  Журнал обліку спостережень 3 р.

Ст.. 122

  Журнал обліку проведення корекційно-відновлюваної  роботи 3 р.

Ст..122

   Журнал індивідуальних консультацій практичного психолога 3 р.

Ст.. 122

 

06-18 Моніторингові дослідження якості освіти  у  КЗ 10 років Строк зберігання встановлено на засіданні ЕПК Державного архіву Харківської області (протокол від 20.04.2011 № 3)
06-19 Журнал реєстрації протоколів засідань методичної ради  закладу Постійно ст. 121а
06-20 Журнал реєстрації протоколів засідань атестаційної комісії 3 роки
ст. 122
06-21 Журнал обліку отримання і видачі навчальних програм, методичних посібників 3 роки ст.122
06-22 Номенклатура справ   розділу (витяг зі зведеної номенклатури справ) 3 роки 1

ст.112в

Після заміни новою та за умови передавання справ до архіву закладу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5
  07. Організація системи дошкільної освіти  
07-01 Річні статистичні звіти з усіх основних видів діяльності

 

До ліквідації закладу

ст. 302б

07-02 Оперативні плани з усіх напрямів діяльності дошкільного підрозділу Доки не мине потреба
ст. 162
07-03 План роботи працівників

 

  1 рік
ст. 161
07-04 Документи (копії свідоцтв про народження, медичні довідки), що подаються при зарахуванні  дітей до підрозділу

 

  1 р. 1 після вибуття дитини з закладу наказ

Міністерства освіти і  нау-ки, молоді та спорту

України від 01.10.2012

№ 1059

07-05 Документи (довідки, плани, звіти тощо) експертизи рівнів досягнень дітей (6-й рік життя) відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти 5 років
ст. 298
 
07-06 Журнал прибуття (вибуття) дітей дошкільного підрозділу 10 років1

ст. 525є

 

1 За відсутності наказів про зарахування, відрахування, випуск, а також особових справ – 75 років

 

07-07 Журнал обліку щоденного відвідування групи дітьми 5 років
ст. 590
07-08 Журнал обліку робочого часу працівників дошкільного підрозділу 5 років
ст. 630
07-09 Номенклатура справ документів   організації системи дошкільної освіти (витяг зі зведеної номенклатури справ) 3 роки 1

ст.112в

1Після заміни новою та за умови передавання справ до архіву закладу

 

1 2 3 4 5
  08. Фізкультурно-оздоровча робота, харчування дітей    
08-01 Листок здоров’я вихованців, учнів 5 років
ст. 722а
 
08-02 Документи (довідки, виписки, інформації тощо) медико-педагогічного контролю за фізичним розвитком дітей 5 років
ст. 44б
 
08-03 Медична довідка  дитини 5 років

ст. 722а

 
08-04 Контрольна карта диспансерного нагляду (ф. 030/о) 5 років

ст. 721 в1

1Після зняття з диспансер-ного обліку
08-05 Індивідуальні карти  імунізації  дітей (ф. 063-1/о) 5 років

ст. 722а

 
08-06 Перспективне меню 3 роки1
ст. 336
1За умови завер-шення ре­ві­зії, про­ве­де­ної ор­га­на­ми Держаудит-служби за су­куп­ни­ми по­каз­ни­ка­ми фі­на­н­со­во-гос­по­дар­сь­кої ді­я­ль­но­с­ті. У разі ви­ни­к­нен­ня спорів (су­пе­ре­чок), по­ру­шен­ня кри­мі­на­ль­них справ, від­крит­тя су­да­ми про­вад­жен­ня у спра­вах – збе­рі­га­ю­ть­ся до ух­ва­лен­ня ос­та­точ­но­го рі­шення. 2.Документи, які містять інформа-цію про фінан-сові операції, що підлягають фінансовому моніторингу,-5р.
08-07 Журнал обліку профілактичних щеплень

 

3 роки
ст.745
 
08-08 Журнал реєстрації екстрених повідомлень про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення 3 роки
ст. 122
 
08-09 Журнал обліку інфекційних захворювань (ф. 060/о)

 

3 роки
ст. 122
 
08-10 Журнал обліку роботи з гігієнічного виховання

 

3 роки
ст. 122
 
1 2 3 4 5
08-11 Журнал обліку медичного обладнання, лікарських засобів та виробів медичного призначення, імунобіологічних препаратів 3 роки
ст. 122
 
08-12 Журнал антропометрії 3 роки
ст. 122
 
08-13 Книга медичного обстеження дітей 5 років
ст. 722а
 
08-14 Книга обліку дітей із зазначенням діагнозу 5 років
ст. 722а
 
08-15 Книга обліку дітей, які мають ослаблене здоров’я 5 років
ст. 722а
 
08-16 Журнал обліку виконання норм харчування 3 роки
ст. 122
 
08-17 Журнал бракеражу сирих продуктів 3 роки
ст. 122
 
08-18 Журнал бракеражу готової продукції 3 роки
ст. 122
 
08-19 Журнал здоров’я працівників  харчоблоку 3 роки
ст. 122
 
08-20 Книга обліку відходів 3 роки
ст. 122
 
08-21 Журнал складського обліку харчової продукції 3 роки
ст. 122
 
08-22 Номенклатура справ документів фізкультурно-оздоровчої роботи, харчування дітей (витяг зі зведеної номенклатури справ) 3 роки 1

ст.112в

1Після заміни новою та за умови передавання справ до архіву закладу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5
  09. Зміцнення навчально-матеріальної бази  
09-01 Акти перевірок готовності  КЗ  до нового навчального року   5 років

ЕПК

ст.77

09-02 Документи (інформації, звіти, довідки, акти тощо) щодо проведення  у КЗ   ремонтних робіт 5 років ЕПК
ст. 298
09-03 Документи (звіти, інформації тощо) щодо використання енергоносіїв 3 роки
ст. 1904
09-04 Документи (довідки, інформації, доповідні записки тощо) щодо функціонування та розвитку  комп’ютерного класу 5 років ЕПК
ст. 44б
09-05 Номенклатура справ    розділу (витяг зі зведеної номенклатури справ) 3 роки 1

ст.112в

1 Після заміни новою та за умови передавання справ до архіву закладу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5
  10. Робота з кадрами та громадянами      
10-01 Накази начальника районного відділу освіти з кадрових питань (особового складу) (копії) Доки не мине потреба
10-02 Накази директора КЗ з кадрових питань  (особового складу) 75 років
ст. 16б
10-03 Накази директора  КЗ про надання щорічних оплачуваних відпусток та відпусток у зв’язку з навчанням 5 років
ст. 16б
10-04 Посадові інструкції  працівників  КЗ 5 років1
ст. 43
1 Після заміни новими
10-05 Особові справи (заяви, анкети, автобіо-графії, копії і витяги з наказів про прий-няття, переміщення, звільнення, оголо-шення подяк, характеристики, листки з обліку кадрів тощо) працівників  КЗ 75 років1
ст.493в
1 Після звільнення
10-06 Оригінали особистих документів офіційного походження (дипломи, атестати, посвідчення, свідоцтва, трудові книжки) До запитання, не затребувані не менше

50 років
ст. 508

 
10-07 Документи (заяви, індивідуальні плани, звіти, біографічні довідки тощо) щодо роботи з кадровим резервом 5 років
ст. 522,525е
 
10-08 Документи  (звіти, акти, відомості) про облік трудових книжок і вкладок до них 3 роки
ст. 511
 
10-09 Ли­с­ту­ван­ня з державними органами, органами мі­с­це­во­го са­мо­вря­ду­ван­ня, ор­га­ні­за­ці­я­ми вищого рівня, проф­спіл­ко­ви­ми ор­га­на­ми про нагородження пра­ців­ни­ків, при­сво­єн­ня по­че­с­них звань, присудження пре­мій 5 р. ЕПК

ст. 657

 
10-10 Списки військовозобов’язаних працівників  закладу  загальної середньої освіти 3 роки
ст. 535л1
1 Після звільнення
10-11 Журнал обліку особових справ працівників  КЗ 75 років
ст. 528
 
10-12 Журнал реєстрації наказів директора  КЗ з кадрових питань (особового складу) 75 років
ст. 121б
 
10-13 Журнал реєстрації пропозицій, заяв, скарг громадян

 

5 років
ст. 124
 
10-14 Журнал реєстрації документів з питань забезпечення доступу до публічної інформації Доки не мине потреба  
10-15 Журнал реєстрації посадових і робочих інструкцій працівників КЗ Доки не мине потреба  
10-16 Журнал обліку видачі посадових і робочих інструкцій працівникам КЗ Доки не мине потреба  
10-17 Журнал реєстрації особистих медичних книжок працівників КЗ Доки не мине потреба  
10-18 Номенклатура справ розділу (витяг зі зведеної номенклатури справ) 3 роки 1

т..112в

1 Після заміни новою та за умови передавання справ до архіву закладу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5  
  11. Бухгалтерські документи      
11-01 Нормативно-правові документи у галузі фінансування (копії) Доки не мине потреба    
11-02 Штатний розпис  КЗ Постійно ст. 37а    
11-03 Мережа  КЗ Постійно ст. 33а    
11-04 Річні статистичні звіти з усіх основних видів діяльності  КЗ Постійно ст. 302б    
11-05 Документи (плани, звіти, протоколи, акти, довідки, доповідні записки) доку-ментальних ревізій, перевірок та аудиту фінансово-господарської діяльності,   правильності стягнення податків

 

5 років
ст. 341
   
11-06 Документи (тарифікаційні списки, склад тарифікаційної комісії, накази тощо) щодо тарифікації працівників  закладу  загальної середньої освіти 25 років

ст. 415

   
11-07 Особові рахунки по заробітній платі працівників   закладу  загальної середньої освіти 75 років
ст. 317а
11-08 Звіти про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованих страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, єдиного внеску на  загальнообов’язкове соціальне страхування (персоніфікований облік) 75 років ст.678
11-09 Табелі обліку використання робочого часу

 

1 рік
ст. 408
   
11-10 Листки тимчасової непрацездатності, корінці листків непрацездатності

 

  3 роки
ст. 716
   
11-11 Книга обліку господарського майна та товарно-матеріальних цінностей 3 роки1
ст. 351
1За умови заверше-ння ре­ві­зії, про­ве­де­ної ор­га­на­ми Держ-аудитслужби за су­куп­ни­ми по­каз­ни­ка­ми фі­на­н­со­во-гос­по­дар­сь­кої ді­я­ль­но­с­ті. У разі ви­ни­к­нен­ня спорів (су­пе­ре­чок), по­ру­шен­ня кри­мі­на­ль­них справ, від­крит­тя су­да­ми про­вад­жен­ня у спра­вах – збе­рі­га­ю­ть­ся до ух­ва­лен­ня ос­та­точ­но­го рішення.

2.Документи, які містять інформацію про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу,-5р.

1 2 3 4 5  
11-12 Книга реєстрації актів списання матеріальних цінностей 3 роки
ст. 122
   
11-13 Книга обліку бібліотечного фонду  закладу загальної середньої освіти До ліквідації бібліотеки
ст. 805
   
11-14 Щоденник роботи бібліотеки 3 роки
ст. 804 
   
11-15 Номенклатура справ  розділу (витяг зі зведеної номенклатури справ) 3 роки 1

ст.112в

1 Після заміни новою та за умови передавання справ до архівного підрозділу закладу

 

 

1 2 3 4 5
  12. Архів      
12-01 Справа фонду  (історична довідка, її продовження, акти приймання-пере-давання документів, акти про вилу-чення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду та інші ) Постійно

ст. 130

12-02 Описи справ постійного зберігання Постійно
ст. 137а
12-03 Описи справ з кадрових питань (особового складу) 3 роки1

ст. 137

1  Після знищення справ
12-04 Реєстраційний журнал спостережень за станом температурно-вологісного режиму зберігання архівних документів 1 рік1

ст. 142

1 Після закінчення журналу
12-05 Номенклатура справ    розділу (витяг зі зведеної номенклатури справ) 3 роки 1

ст.112в

1 Після заміни новою та за умови передавання справ до архіву закладу

 

 

 

Відповідальний за діловодство     _______                    Л.М.Ровчак

(підпис)

 

« 19 » грудня 2019  р.

 

СХВАЛЕНО                                           ПОГОДЖЕНО

Протокол засідання ЕК                           Протокол засідання ЕК
закладу освіти                                          відділу освіти Ізюмської РДА

від  19.12.2019 № 2                                 від  18 грудня 2019р. №3

секретар ЕК Л.Ватула

 

 

 

 

 

 

 

 

Підсумковий запис про категорії та кількість справ, заведених у 202___ році в ліцеї

 

 

За строками зберігання

 

Усього

У тому числі:
таких, що переходять з позначкою «ЕПК»
Постійного
Тривалого (понад 10 років)
Тимчасового
(до 10 років включно)
Разом

 

 

Відповідальний за діловодство                                 Л.М.Ровчак

 

 

 

« ____»____________20__р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*           Перелік типових документів, що створюються під час діяльності  державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012 № 578/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17.04.2012 за № 571/20884.