прапор Украiни герб Украiни
Комунальний заклад "Бугаївський ліцей Ізюмської районної ради Харківської області"
герб Бугаївський НВК прапор Бугаївський НВК

Плани засіданнь

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ засідання педагогічної ради комунального закладу «Бугаївський ліцей Ізюмської районної ради Харківської області» від 29.07.2020  № 13    

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ засідання педагогічної ради комунального закладу «Бугаївський ліцей Ізюмської районної ради Харківської області»від 24.06.2020  № 12  

ПРОТОКОЛ спільного засідання Ради та педагогічної ради Комунальний заклад Бугаївський ліцей Ізюмської районної ради Харківської області» від  29.05.2020  № 2

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ засідання педагогічної ради Комунального закладу «Бугаївський ліцей

Ізюмської районної ради Харківської області» від 29.05.2020  № 10

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ засідання педагогічної ради комунального закладу «Бугаївський ліцей Ізюмської районної ради Харківської області» від 27.06.2019  №9 “Про результати ДПА учнів 11 класу та випуск учнів 11 класу з ліцею.”

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ засідання педагогічної ради комунального закладу «Бугаївський ліцей Ізюмської районної ради Харківської області» від 14.06.2019  № 8

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ засідання педагогічної ради комунального закладу «Бугаївський ліцей

Ізюмської районної ради Харківської області» від 30.05.2019  № 7

 

Плани засіданнь

РОЗДІЛ XІ

ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ УЧАСНИКІВ

 ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

І. РОЗПОДІЛ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ МІЖ АДМІНІСТРАЦІЄЮ

комунального закладу «Бугаївський ліцей Ізюмської районної ради

Харківської області»

Директор комунального закладу «Бугаївський ліцей Ізюмської районної ради

Харківської області» Веприцька Н.І. здійснює:

 1. Організацію реалізації постанов уряду, виконання наказів, розпоряджень, інструкцій Міністерства освіти і науки України та його органів на місцях, керівництво і контроль за їх виконанням.
 2. Керівництво і контроль за всіма видами діяльності ліцею.
 3. Організацію та контроль за роботою адміністративно-управлінського персоналу.
 4. Контроль за виконанням правил внутрішкільного трудового розпорядку, дотриманням в ліцеї належного протипожежного стану, санітарно-гігієнічного режиму, охорони праці та техніки безпеки.
 5. Керівництво педагогічною радою ліцею та контроль за виконанням її рішень.
 6. Створення, вдосконалення та збереження матеріально-технічної бази ліцею.
 7. Підбір та розстановку педагогічних кадрів, кадрів технічних працівників в ліцеї, визначення їхніх функціональних обов’язків, контроль за їхньою роботою.
 8. Контроль за веденням діловодства та шкільної документації в ліцеї.
 9. Комплектування ліцею вихованцями, учнями, здійснення всеобучу і загальної середньої освіти.
 10. Планування роботи ліцею в цілому та її окремих ділянок, контроль за виконання планових заходів.
 11. Видання наказів та розпоряджень по ліцею, контроль за їх виконанням.
 12. Фінансово-господарську діяльність ліцею.
 13. Керівництво та контроль за освітньою діяльністю вчителів:

– математики,

– інформатики,

– економіки,

– фізики,

– астрономії,

– трудового навчання,

– фізичної культури,

– захисту Вітчизни.

 1. Керівництво та контроль за роботою з батьками.
 2. Контроль за роботою учнівської організації ліцею.
 3. Керівництво та контроль за роботою бібліотекаря бібліотеки ліцею.
 4. Керівництво та контроль за роботою ГПД.
 5. Виконання обов’язків начальника цивільної оборони.
 6. Ведення документації та видання документів про освіту, статистичну звітність ліцею.
 7. Здійснення зв’язку ліцею з органами освіти, громадськими організаціями.

Заступник директора з навчальної роботи комунального закладу «Бугаївський ліцей Ізюмської районної ради Харківської області»  Дикань А.В. здійснює:

 

 1. Організацію та контроль за освітньою роботою у 1-11 класах, забезпечення наступності між закладом дошкільної освіти та початковою школою, початковою школою та гімназією.
 2. Планування освітньої роботи, контроль за її виконанням.
 3. Організацію методичної роботи з педагогічними працівниками ліцею, роботи методичного кабінету ліцею.
 4. Контроль за роботою МО.
 5. Ведення документації атестаційної комісії, координація роботи з атестації та підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
 6. Керівництво та контроль за освітньою діяльністю вчителів:

– початкових класів,

– української мови та літератури,

– зарубіжної літератури та російської мови,

– англійської мови,

– історії,

– основ правознавства,

– суспільствознавчих дисциплін,

– біології,

– хімії,

– географії.

 1. Організацію та контроль за індивідуальним навчанням учнів.
 2. Складання та коригування розкладу уроків, ведення заміни уроків та їх облік, складання документації для нарахування заробітної плати педагогічним працівникам.
 3. Контроль за виконанням єдиних педагогічних вимог до учнів та режиму навчальних занять.
 4. Контроль за виконанням навчальних планів і програм педагогічними працівниками.
 5. Контроль за веденням класних журналів та іншої шкільної документації.
 6. Організацію роботи з молодими вчителями та контроль за її здійсненням.
 7. Організацію роботи з обдарованими учнями та контроль за її здійсненням.
 8. Погодження календарно-тематичних планів вчителів, контроль за їх виконанням.
 9. Організацію та контроль за проведенням державної підсумкової атестації навчальних досягнень учнів 4, 9, 11 класів, навчальних екскурсій та навчальної практики у 5-8, 10 класах.
 10. Контроль за станом викладання навчальних предметів та ведення внутрішнього моніторингу рівня навчальних досягнень учнів, результативності освітнього процесу.
 11. Підготовка проектів наказів та розпоряджень по ліцею з питань освітньої роботи.
 12. Організацію роботи щодо вивчення, узагальнення та впровадження ЕПД, досягнень педагогічної науки у практику освітньої роботи педагогічних працівників ліцею, здійснення принципів наукової організації праці.
 13. Підготовка аналітичної звітності про стан та результати освітньої роботи ліцею.
 14. Виконання обов’язків начальника штабу цивільної оборони.

 

Заступник директора з навчально-виховної роботи закладу дошкільної освіти  комунального закладу «Бугаївський ліцей Ізюмської районної ради Харківської області» Кохан О.В. здійснює:

 

 1. Організацію освітнього процесу закладу дошкільної освіти.
 2. Забезпечення адміністративно-господарської роботи закладу дошкільної освіти.
 3. Контроль за дотриманням норм і правил охорони праці, протипожежної безпеки, санітарно-гігієнічних норм.
 4. Організацію харчування дітей.
 5. Забезпечення належного утримання приміщень і території закладу дошкільної освіти.
 6. Загальне керівництво всіма напрямами діяльності закладу дошкільної освіти згідно з статутом комунального закладу «Бугаївський ліцей Ізюмської районної ради Харківської області» і законодавством України.
 7. Розробку і впровадження програм розвитку закладу дошкільної освіти, навчальних планів, курсів, а також Статуту, колективного договору,  правил внутрішнього розпорядку, інших документів.
 8. Розв’язання освітніх, методичних, адміністративних, фінансових, господарських та інших питань, що виникають у процесі діяльності закладу дошкільної освіти.
 9. Планування, координація і контроль роботи працівників закладу дошкільної освіти.
 10. Складання та коригування розкладу занять, ведення заміни занять та їх облік, складання документації для нарахування заробітної плати працівникам закладу дошкільної освіти.
 11. Контроль за виконанням єдиних педагогічних вимог до вихованців та режиму навчально-розвивальних занять в закладі дошкільної освіти.
 12. Контроль за виконанням  навчальних планів і програм педагогічними працівниками закладу дошкільної освіти.
 13. Організацію та контроль за роботою з обдарованими дітьми.
 14. Підготовку проектів наказів та розпоряджень по закладу дошкільної освіти з освітньої та методичної роботи, адміністративних, фінансових, господарських та інших питань, що виникають у процесі діяльності закладу дошкільної освіти.
 15. Організацію роботи щодо вивчення, узагальнення та впровадження ППД, досягнень педагогічної науки у практику освітньої роботи педагогічних працівників закладу дошкільної освіти, здійснення принципів наукової організації праці.
 16. Підготовку звітності про стан та результати освітньої та методичної роботи, адміністративних, фінансових, господарських та інших питань, що виникають у процесі діяльності закладу дошкільної освіти.
 17. Облік дітей дошкільного віку, що мешкають на території Бугаївської сільської ради.
 18. Розподіл педагогічного навантаження й тарифікацію педагогічних працівників в погодженні з профспілковим комітетом ліцею.
 19. Формування контингенту вихованців згідно з потребами населення і вимогами всіх нормативних актів.
 20. Організацію і вдосконалення методичного забезпечення освітнього процесу.
 21. Забезпечення, облік, збереження і поповнення навчально-матеріальної бази, облік і збереження документації.
 22. Організацію роботи щодо створення та забезпечення сприятливих умов проведення освітнього процесу згідно з чинним законодавством про працю; повного виконання законодавчих нормативних документів з охорони праці.
 23. Забезпечення своєчасного проведення інструктажів на робочому місці з охорони праці.
 24. Організація профілактичної роботи з попередження травматизму та зниження захворюваності серед працівників та вихованців закладу дошкільної освіти.
 25. Контроль за проходженням періодичних медичних оглядів працівниками закладу дошкільної освіти.

 

Заступник директора з навчально-виховної роботи комунального закладу

«Бугаївський ліцей Ізюмської районної ради Харківської області» Щербак Н.В.

здійснює:

 

 1. Організацію та контроль за виховною, позакласною та позашкільною роботою ліцею.
 2. Облік дітей шкільного віку, що мешкають на території Бугаївської сільської ради.
 3. Організацію, керівництво та контроль роботи з охоплення дітей та підлітків шкільного віку освітою, підготовку звітності з охоплення навчанням.
 4. 4. Облік пільгового континенту, дітей з неповних сімей та сімей, які опинились в

кризовому стані, учнів, схильних до правопорушень та організацію роботи з даним контингентом.

 1. 5. Організацію, керівництво та контроль роботи класних керівників.
 2. 6. Контроль за роботою МО класних керівників.
 3. 7. Організацію, керівництво та контроль за роботою гуртків, спортивних секцій.
 4. 8. Організацію, керівництво та контроль за оздоровленням учнів влітку.
 5. Організацію та контроль роботи з профорієнтації учнів, підготовку звітності про

працевлаштування випускників 9, 11 класів ліцею.

 1. Організацію та контроль роботи з профілактики дитячого травматизму в ліцеї.
 2. 11. Керівництво та контроль за освітньою діяльністю вчителів:

– музичного мистецтва,

– образотворчого мистецтва,

– мистецтва,

– художньої культури,

– основ здоров’я.

 1. 12. Організацію учнівського самоврядування.
 2. 13. Організацію, керівництво та контроль чергування в їдальні, приміщеннях та на

території ліцею педагогічних працівників та учнів.

 1. 14. Контроль за організацією харчування учнів, ведення звітної документації з харчування

в ліцеї.

 1. 15. Контроль за веденням шкільної документації з виховної роботи.
 2. 16. Погодження планів роботи класних керівників, контроль за їх виконанням.
 3. 17. Контроль за відвідуванням учнями ліцею.
 4. 18. Організацію та контроль роботи з батьками.
 5. 19. Планування виховної роботи ліцею.
 6. 20. Організацію, керівництво та контроль підготовки і проведення загальноліцейних та

класних свят, вечорів, ранків, заходів, конкурсів тощо.

 1. 2 Підготовку звітності про стан та результати виховної роботи, проектів наказів й

розпоряджень по ліцею з питань виховної роботи, охоплення  дітей та підлітків шкільного віку

освітою, попередження дитячого травматизму, організації оздоровлення дітей.

 1. Організацію роботи щодо вивчення, узагальнення та впровадження ЕПД, досягнень

педагогічної науки у практику виховної, позакласної роботи педагогічних працівників ліцею,

здійснення принципів наукової організації праці.

 

 

Завідувач Олександрівської філії комунального закладу «Бугаївський ліцей Ізюмської районної ради Харківської області»  Кальцова Н.О. здійснює:

 

 

 

 

 

Заступник з навчально-виховної роботи завідувача Олександрівської філії комунального закладу «Бугаївський ліцей Ізюмської районної ради Харківської області»  Зінченко Т.А. здійснює:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. ЗАСІДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ

Комунального закладу «Бугаївський ліцей

Ізюмської районної ради Харківської області»

 

№ п/п Термін прове-

дення

Питання, що обговорюються Відпові-дальний Відмітка про виконання
1 2 3 4 5
І. 31.08.18 1. Про підсумки діяльності Бугаївського НВК у 2017/2018 навчальному році та завдання педагогічного колективу Бугаївського ліцею на 2018/2019 навчальний рік. Д

 

 

2. Про затвердження плану роботи Бугаївського ліцею на 2018/2019 навчальний рік. ЗНВР(ЗДО),

ЗНР, ЗНВР, кер-ки МО

3. Про впровадження нового Державного стандарту початкової освіти Нової української школи. ЗНР
4. Про впровадження нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти у 10-му класі у 2018/2019 навчальному році. ЗНР
5. Про підсумки оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2018 року. ЗНВР
6. Про організацію проведення навчальних екскурсій та навчальної практики у 2018/2019 навчальному році. ЗНР

 

7. Про оцінювання навчальних досягнень учнів 2-го класу у 2018/2019 навчальному році. ЗНР,

кл. кер. 2 класу

8. Про вимоги до виконання письмових робіт і перевірки зошитів, обсяг і характер домашніх завдань учнів. ЗНР

 

9. Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників ліцею у 2018/2019 навчальному році. ЗНР

 

 

 

 

 

ІІ. 22.11.18 1. Про виконання рішень попередньої педради. Д
2. Створення оптимальних умов для реалізації ефективної системи методичної роботи в освітньому окрузі, методичне та психолого-педагогічне забезпечення творення інноваційного освітнього простору Нової української школи. Д

ЗНР

3. Про стан роботи щодо охоплення дітей навчанням. Д,

ЗНВР

4. Про рівень готовності першокласників до навчання, забезпечення наступності в роботі закладу дошкільної освіти і початкової школи щодо підготовки дітей 5-річного віку до навчання у школі. Пр. психолог,

ЗНР,

ЗНВР(ЗДО),

кл.кер. 1 кл.

5. Про результати педагогічної адаптації учнів 5 класу до навчання в гімназії, забезпечення наступності в роботі початкової школи та гімназії. Пр. психолог,

ЗНР, ЗНВР,

кл.кер. 5 класу

6. Про результати педагогічної адаптації учнів 10 класу до навчання в ліцеї. Пр. психолог,

ЗНР, ЗНВР,

кл.кер. 10 класу

7. Про стан роботи по попередженню дитячого травматизму. Д,

ЗНВР

8. Про результати ЗНО-ДПА у 2018 році. ЗНР
 

 

 

 

ІІІ. 24.01.19 1. Про виконання рішень попередніх педрад. Д
2. Аналіз стану викладання навчальних предметів та результативності навчання учнів

3-11 класів за І семестр 2018/2019 навчального року.

ЗНР

 

3. Про хід упровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти та реалізації Концепції Нової української школи. Д, ЗНР
4. Про хід упровадження нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти. Д, ЗНР
5. Про стан викладання предметів початкової школи. Д, ЗНР
6. Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з математики, геометрії, алгебри та початків аналізу. Д, ЗНР
5. 7. Про стан організації фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в ліцеї. Д, ЗНВР
8. Аналіз рівня компетентності дошкільників в логіко-математичній діяльності та освітній лінії «Дитина в соціумі». ЗНВР(ЗДО)
 

 

 

 

ІV. 28.03.19 1. Про виконанная рішень попередніх педрад. Д
2. Про безпечне освітнє середовище як один із чинників соціалізації школярів та збереження їхнього психічного здоров’я, здатності забезпечувати життєвий успіх протягом життя. Д, ЗНВР
3. Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з іноземної мови (англійської). ЗНР
4. Про стан виховної роботи в ліцеї. Д, ЗНВР
5. Про стан роботи щодо соціального захисту Д, ЗНВР
6. Про стан організації харчування в ліцеї. Д, ЗНВР
7. Творчі звіти з атестації педагогічних працівників. Д
8. Про організоване закінчення 2018/2019 навчального року та проведення ДПА учнів 4, 9, 11 класів. Д, ЗНР
9. Про вибір предметів для ДПА в 9 та 11 класах. Д
 

 

 

 

V. 25.04.19 1. Про виконання рішень попередніх педрад. Д
2. Про затвердження матеріалів для проведення ДПА учнів 4 класу. Д, ЗНР
3. Про стан роботи з обдарованими дітьми. Д, ЗНР
4. Про стан роботи психологічної служби в ліцеї Д, пр. психолог
 

 

 

 

VI. 31.05.19 1. Про виконання рішень попередніх педрад. Д
2. Про виконання навчальних програм. Д, ЗНР
3. Про результати перевірки рівня компетентності дітей шостого року життя за освітніми лініями та рівнями засвоєння програмового матеріалу. ЗНВР(ЗДО)
4. Про підсумки упровадження нових Державних стандартів та освітніх програм у 2018/2019 навчальному році. Д, ЗНР
5. Про переведення учнів 1-3 класів до наступних класів. Кл. кер-ки

1-3 кл.

6. Про результати ДПА учнів 4 класу та переведення учнів 4 класу до 5 класу гімназії. Кл. кер. 4 кл.
7. Про переведення учнів 5-6 класів до

наступних класів.

Кл. кер-ки

5-6 кл.

8. Про стан викладання предмета «Захист Вітчизни». Д, ЗНР
9. Про Робочий навчальний план на 2019/2020 навчальний рік. Д
 

 

 

VII. 14.06.19 1. Про виконання рішень попередніх педрад. Д
2. Про результати ДПА учнів 9 класу та випуск учнів 9 класу із ліцею. Кл. кер. 9 кл.
3. Про підсумки роботи з молодими спеціалістами у 2018/2019 навчальному році. ЗНР
4. Про результати проведення методичної роботи у 2018/2019 навчальному році. ЗНР
5. Про підсумки проведення навчальних екскурсій та навчальної практики. ЗНР
6. Про переведення учнів 7-8, 10 класів до

наступних класів.

Кл. кер-ки
 

 

 

 

VIII. 21.06.19 1. Про виконання рішень попередніх педрад. Д
2. Про результати ДПА учнів 11 класу та випуск учнів 11 класу з ліцею. Кл. кер. 11 кл.
3. Про стан організації оздоровлення та відпочинку учнів в ліцеї. Д, ЗНВР
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IІІ. НАРАДИ ПРИ ДИРЕКТОРОВІ

комунального закладу «Бугаївський ліцей

Ізюмської районної ради Харківської області»

 

№ п/п Термін прове-

дення

Питання, що обговорюються Відпові-дальний Відмітка про виконання
1 2 3 4 5
1. 31.08.18 1. Про стан підготовки ліцею до нового 2018/2019 навчального року. Д

 

2. Про проходження медичного огляду педагогічними працівниками та технічним персоналом ліцею. Д

 

3. Про організацію харчування учнів та вихованців в ліцеї. Д
4. Про забезпечення ліцею підручниками на 2018/2019 навчальний рік в умовах переходу 1, 5 та 10 класів на новий зміст навчання. Б
5. Про заходи з організації безпеки життєдіяльності та охорони праці в ліцеї. Д

 

6. Про хід підготовки до свята День Знань. ЗНВР
7. Про стан підготовки до осінньо-зимового періоду та стан матеріально-технічного забезпечення ліцею. Д

 

 

 

2. 13.09.18 1. Про організований початок 2018/2019 навчального року в ліцеї. Д
2. Про стан роботи по охопленню дітей навчанням. Д, ЗНВР, ЗНВР(ЗДО)
3. Про результати працевлаштування учнів 9, 11 класів. ЗНВР,

кл. кер-ки

4. Про стан дотримання санітарно-гігієнічного режиму в роботі ліцею та стан організації чергування педагогічних працівників й учнів в їдальні та по ліцею. Д, ЗНВР
5. Про стан роботи щодо попередження дитячого травматизму. Д, ЗНВР
6. Про результати проведення поглибленого та профілактичного медичних оглядів учнів. Д, ЗНВР
7. Про стан організації підвозу учнів та вихованців ліцею. Д
 

 

3. 11.10.18 1. Про стан виховної роботи та роботи по попередженню правопорушень і злочинності серед учнів. Д, ЗНВР
2. Про стан організації роботи органів учнівського самоврядування в ліцеї. Д, ЗНВР
3. Про стан організації харчування та медичного обслуговування учнів та вихованців в ліцеї. Д, ЗНВР
4. Про план роботи ліцею на осінні канікули. ЗНВР
5. Про стан організації роботи з батьками. Д, ЗНВР
6. Про організацію роботи з підготовки до проведення ЗНО в 2019 році Д, ЗНР
 

 

4. 15.11.18 1. Про стан організації та проведення I етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та стан роботи з обдарованими дітьми. ЗНР

 

2. Про стан роботи з молодими та малодосвідченими вчителями. ЗНР

 

3. Про стан роботи шкільної бібліотеки щодо навчально-інформаційного забезпечення учнів та педагогічних працівників. Д, Б
4. Про виконання рекомендацій за наслідками вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з правознавства. ЗНР
5. Про стан виконання методичних рекомендацій  МОН України щодо ведення класних журналів у 1-4 класах. ЗНР

 

6. Про дотримання вимог щодо здійснення поточного та тематичного оцінювання. ЗНР

 

7. Про стан ведення учнівських зошитів з навчальних предметів інваріантної складової навчального плану. ЗНР

 

8. Про стан проведення факультативних, індивідуальних та групових занять. ЗНР

 

 

 

5. 20.12.18 1. Про стан організації роботи з Цивільної оборони в ліцеї. Д
2. Про стан виконання навчальних програм за І семестр 2018/2019 навчального року. ЗНР
3. Про стан організації роботи МО. ЗНР
4. Про виконання рекомендацій за наслідками вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з географії. ЗНР
5. Про стан виховної роботи в 4 класі. ЗНВР
6. Про організацію та проведення новорічних свят, план роботи на зимові канікули. Д, ЗНВР
7. Про стан ведення особових справ та трудових книжок педагогічних працівників ліцею Д
 

 

6. 11.01.19 1. Про стан ведення шкільної документації, стан виконання методичних рекомендацій МОН України щодо ведення класних журналів у 5-11 класах. Д, ЗНР
2. Про стан роботи з питань охорони праці, без-пеки життєдіяльності вихованців та учнів ліцею. Д
3. Про виконання Закону України «Про освіту». Д
4. Про графік щорічних відпусток педагогічних працівників ліцею. Д
5. Про стан роботи громадського інспектора по охороні дитинства щодо соціального захисту дітей пільгового контингенту. ЗНВР

 

6. Про стан організації харчування учнів та вихованців в ліцеї. Д, ЗНВР
 

 

7. 14.02.19 1. Про виконання правил внутрішкільного розпорядку та Статуту ліцею. Д

 

2. Про стан організації підготовки учнів до участі в ЗНО-2019. ЗНР
3. Про виконання рекомендацій за наслідками вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з української мови та літератури. ЗНР
4. Про стан роботи щодо соціального захисту працівників ліцею. Д, ГПК
 

 

8. 14.03.19 1. Про стан виконання навчальних програм. ЗНР
2. Про виконання рекомендацій за наслідками вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з хімії. ЗНР
3. Про стан виховної роботи в 9 класі. ЗНВР
4. Про стан роботи щодо організації харчування учнів та вихованців в ліцеї. Д, ЗНВР
5. Про план роботи на весняні канікули. ЗНВР
6. Про План заходів щодо організованого закінчення 2018/2019 навчального року та проведення ДПА навчальних досягнень учнів 4, 9, 11 класів. Д, ЗНР

 

 

 

 

9. 11.04.19 1. Про результати здійснення ІІ етапу вивчення рівня адаптації першокласників та п’ятикласників до умов навчання. Пр.психолог
2. Про стан роботи по попередженню дитячого травматизму. ЗНВР
3. Про стан роботи щодо організації оздоров-лення та відпочинку учнів влітку 2019 року. Д, ЗНВР
4. Про стан виховної роботи в 9 класі. ЗНВР
5. Про План проведення ремонту шкільних приміщень у 2019 році. Д

 

 

 

10. 16.05.19 1. Про підсумки атестації педпрацівників ліцею у 2019 році. Д
2. Про забезпечення наступності у роботі закладу дошкільної освіти та початкової школи щодо підготовки дітей 5-річного віку до школи. ЗНР,

ЗНВР(ЗДО), кер-к МО

вч. поч. кл.

2. Про проведення свята Останнього Дзвоника та Випускного вечора. Д, ЗНВР
3. Про навантаження педагогічних працівників на 2019/2020 навчальний рік. Д
4. Про комплектування 1-го класу. Д
5. Про стан організації харчування учнів та вихованців в ліцеї. Д, ЗНВР
 

 

11. 14.06.19 1. Про підсумки 2018/2019 навчального року Д, ЗНР
2. Про План заходів щодо підготовки ліцею до нового 2019/2020 навчального року. Д, ЗНР
3. Про стан організації превентивної роботи в ліцеї. ЗНВР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IІІ. ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ НАРАДИ

комунального закладу «Бугаївський ліцей

Ізюмської районної ради Харківської області»

 

№ п/п Термін прове-

дення

Питання, що обговорюються Відпові-дальний Відмітка про виконання
1 2 3 4 5
1. 30.08.18 1. Про вимоги щодо ведення шкільної документації. ЗНР
2. Про організацію освітнього процесу у 2018/2019 навчальному році, нормативне та навчально-методичне забезпечення вивчення навчальних предметів. ЗНР
3. Про упровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти та реалізації Концепції Нової української школи. ЗНР
4. Про проведення Першого уроку 2018/2019 навчального року. ЗНР
 

 

2. 11.09.18 1. Про організацію та проведення шкільних учнівських олімпіад. ЗНР

 

2. Огляд періодичної преси, аналіз нормативних документів. ЗНР
 

 

3. 30.10.18 1. Про організацію та проведення Зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень учнів 11 класу у 2019 році. ЗНР

 

 

 

4. 19.03.19 1. Про підготовку організованого закінчення 2018/2019 навчального року та проведення ДПА навчальних досягнень учнів 4, 9, 11 класів. ЗНР

 

 

 

 

5. 23.04.19 1. Про проведення ДПА навчальних досягнень учнів 4, 9, 11 класів. ЗНР

 

 

 

По надходженню Огляд періодичної преси, аналіз нормативних документів. ЗНР