прапор Украiни герб Украiни
Комунальний заклад "Бугаївський ліцей Куньєвської сільської ради Ізюмського району Харківської області"
герб Бугаївський НВК прапор Бугаївський НВК

Практичний психолог

Батькам Вчителям Учням

За даними світового огляду впливу пандемії короновірусу на дітей в онлайн (David Wright, COVID-19: expectations and effects on children online, June 2020) в період карантину діти стали проводити на 80% більше часу онлайн, значно почастішали випадки булінгу з використанням інформаційно-комунакаційних технологій, а сексуальна експлуатація дітей в інтернеті збільшилась вдвічі. На жаль, в Україні такі випадки також почастішали.

З метою профілактики та захисту дітей від шантажу в цифровому просторі, сексуального насильства та експлуатації, пропонуємо вам переглянути відеоролик, що носить соціально значущий, некомерційний характер.

Згідно з Положенням про психологічну службу системи освіти України та наказу № 509 від 22.05.2018 психологічна служба ліцею у своїй діяльності керується Конституцією України, Декларацією прав людини, Конвенцією про права дитини, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», чинним законодавством України,  Положенням про психологічну службу системи освіти України та Етичним кодексом психолога.

В 2019-2020 навчальному році діяльність психологічної служби Бугаївського ліцею буде спрямована на забезпечення  своєчасного і систематичного вивчення психофізичного розвитку здобувачів освіти, мотивів їх поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, гендерних та інших індивідуальних особливостей, сприяння створенню умов для виконання освітніх і виховних завдань закладів освіти, соціального та інтелектуального розвитку здобувачів освіти, охорону психічного здоров’я, надання психологічної та соціально-педагогічної підтримки всім учасникам освітнього процесу відповідно до цілей та завдань системи освіти, забезпечення необхідними організаційними, методичними, інформаційно-аналітичними матеріалами у діяльності практичного психолога на новий навчальний рік.

У Бугаївському ліцеї працює 1 практичний психолог.

Психологічна служба працює над індивідуальною проблемою – “Розвиток уваги у молодших школярів”.

Основні задачі психологічної служби ліцею наступні:

 1. Створення умов для становлення психічно та соціально зрілої особистості, зорієнтованої на розвиток власних здібностей та саморозвиток.
 2. Надання своєчасної психологічної допомоги всім учасникам навчально-виховного процесу.
 3. Забезпечення індивідуального підходу до кожного учня на основі його психолого-педагогічного вивчення.
 4. Формування в учнів навичок асертивної поведінки, орієнтації на здоровий спосіб життя, профілактика тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії, ВІЛ-СНІДу та інших форм соціально небезпечної поведінки.
 5. Психологічна просвіта всіх учасників навчально-виховного процесу.
 6. Розробка та впровадження нових методик, тестів, анкет, корекційних та розвивальних програм.

Головні задачі діяльності психологічної служби в дошкільному підрозділі ліцею:

 1. Дослідження готовності до навчання у школі І ступеню вихованців старшої групи дошкільного підрозділу ліцею.
 2. Здійснити поглиблене психолого-педагогічну діагностику дітей, виявити їх індивідуальні особливості, розвиток пізнавальних та особистісних якостей, динаміку їх розвитку при переході з однієї вікової групи до іншої.
 3. З дітьми, які мають комунікативні, поведінкові і емоційно-особистісні проблеми та недоліки в психологічному розвитку проводити корекційну роботу.
 4. Забезпечити відповідність розвитку дитини віковим нормативам; надавати вихователям рекомендації щодо індивідуалізації виховання і навчання дітей; виявляти та розвивати здібності та нахили дошкільнят.
 5. Систематично проводити профілактику дезадаптації новоприбулих дітей, дітей-вимушених переселенців.

Головні задачі діяльності психологічної служби в школі І ступеню:

 1. Дослідження адаптації першокласників до школи, надання рекомендацій вчителям та батькам.
 2. Формування позитивної та адекватної самооцінки в учнів початкової школи.
 3. Формування позитивного ставлення до школи та адекватної позиції учня.
  1. Виявлення обдарованих дітей та дітей з творчими здібностями.
  2. Систематично проводити профілактику дезадаптації новоприбулих дітей, дітей-вимушених переселенців.

Головні задачі діяльності психологічної служби в школі ІІ ступеню:

 1. Вивчення динаміки мотивації навчання та адаптації п’ятикласників до школи ІІ ступеню, забезпечення наступності у формуванні позитивної мотивації та позитивного ставлення до школи.
 2. Розвиток в учнів здатності самостійно отримувати знання, орієнтуватися в світі інформації, застосовувати знання на практиці.
 3. Створення умов для формування в учнів позитивної та адекватної самооцінки, становлення соціально компетентної особистості, зорієнтованої на побудову гармонійних відносин з оточуючими людьми та суспільством в цілому.
 4. Виявлення обдарованих дітей та дітей з творчими здібностями.
 5. Систематично проводити профілактику дезадаптації новоприбулих дітей, дітей-вимушених переселенців.

Головні задачі діяльності психологічної служби в школі ІІІ ступеню:

 1. Формування в учнів здатності самостійно отримувати знання, орієнтуватися в світі інформації, застосовувати знання на практиці.
 2. Створення умов для формування в учнів позитивної та адекватної самооцінки, становлення соціально компетентної особистості, зорієнтованої на побудову гармонійних відносин з оточуючими людьми та суспільством в цілому.
 3. Формування в учнів навичок асертивної поведінки, орієнтації на здоровий спосіб життя, профілактика тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії, ВІЛ-СНІДу та інших форм соціально небезпечної поведінки.
 4. Виявлення обдарованих дітей та дітей з творчими здібностями.
 5. Систематично проводити профілактику дезадаптації новоприбулих дітей, дітей-вимушених переселенців.

У 2019-2020 навчальному році психологічна служба Бугаївського ліцею ставить перед собою такі пріоритетні завдання:

 • проведення роботи щодо готовності 6-річних дітей, вихованців дошкільного підрозділу ліцею до навчання у початковій школі;
 • проведення роботи щодо адаптації першокласників до умов школи;
 • проведення роботи щодо адаптації п’ятикласників до умов середньої школи;
 • проведення профорієнтаційної роботи з учнями 9-11 класів;
 • розвиток роботи щодо орієнтації учнів на здоровий спосіб життя;
 • розвиток роботи щодо виявлення дітей, які потребують особливої уваги, дітей з девіантною поведінкою;
 • проведення психодіагностичної, корекційної, консультаційної роботи з дітьми, які потребують особливої уваги. Оновлення соціально-психологічного паспорту школи, банку даних дітей;
 • проведення консультаційної та просвітницької роботи серед учителів та батьків;
 • налагодження роботи щодо профілактики злочинності;
 • профілактика торгівлі людьми;
 • проведення консультаційної та просвітницької роботи серед учнів щодо допрофільного навчання;
 • профілактика суїцидальної поведінки;
 • профілактика проявів насильства у родині;

психолого-педагогічна підтримка дітей-вимушених переселенців.